Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Senterpartiet økte med 500 stemmer her i Gausdal siden forrige kommunevalg. Disse stemmene har de tatt fra Arbeiderpartiet, Venstre og de to borgerlige partiene Frp og H samt scoret på en høyere valgdeltakelse som i år var på 63.2 % mot bare 55.4 % i 2015.

Bygdallista holder stand, med en liten økning på 12 stemmer siden siste kommunevalg. De er et 10% parti. Miljøpartiet de grønne har en liten nedgang siden sist men beholder sitt ene mandat i kommunestyret med 106 avgitte stemmer.

Så er de de borgerlige Frp og H som gikk inn i det vi, når det ble kjent, beskrev som et «politisk sjølmord» ved å danne en Tverrpolitisk liste sammen med Venstre. Disse tre partiene hadde til sammen 329 stemmer og 3 mandater i kommunestyret siste periode. Nå har lista 177 stemmer og en nedgang samlet på 152 velgere (eller er om laghalvert) De har mistet 2 mandater og sitter igjen med en representant som vi enda ikke vet navnet på. Dette var et dristig påfunn som svir godt.

Arbeiderpartiet mistet 120 stemmer, men det kostet dem et mandat så nå er de en mindre enn Sp, 9 mandter mot Sp sine 10.

Hva skjer videre? Det blir nok forhandlinger, men først må en vite hvilke personer som skal møtes ved forhandlingsbordet. Senterpartiet har nok veldig lyst på ordførerposisjonen, men de må ha støtte. Det enkleste for dem vil vel være og gå til Bygdalista og derved få 12 mandater og flertall bak dette. Kommunestyret i Gausdal har 23 medlemmer selv om det en tid i går kveld ble gått ut med et annet tall (ikke fra oss). Tverrpolitisk liste har flagget at de støtter Sp ved ordførervalget, men det er ikke nok med ett mandat så uansett må Sp også forhandle enten med Bygdalista eller MDG. Så spenningen er der fortsatt om hvem som skal styre og hvilket lag han eller hun får med seg i de ulike posisjoner. De minste partiene får en avgjørende vippeposisjon, Det er en ikke ukjent situasjon i det politiske Norge.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har samarbeidet siste kommunestyreperiode her i Gausdal. Nå signaliseres det vel et slikt samarbeid med et sterkt Sp også på Fylkesplanet. Men det er lite trolig at noen av de to partiene her i Gausdal vil forhandle om ordførervervet? Arbeiderpartiet tar neppe til takke med en varaordførerplass og Sp forlanger ordførerkjedet fordi de er størst. Slik er situasjonen i det politiske Gausdal «dagen derpå».

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts