Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

De tre første plassene på den nye Felleslista innehas av:

1.       Olav Olstad

2.       Marie Louise Lørken

3.       Stig Audun Melbø

Da ser vi tre partier representert og partiet med færrest stemmer forrige valg har toppkandidaten. Olav Olstad har lang politisk fartstid i Gausdalspolitiken. I siste periode har han fristet en ganske ensom tilværelse som eneste representant for Venstre i en noe utydelig opposisjon bestående av Frp. H, Bygdalista og Miljøpartiet De Grønne.  I pressemeldingen som følger valglista står det at en slik tverrpolitisk linje som nå presenteres skal danne grunnlaget for en blokk som skal få større innflytelse etter valget.  Listeforslaget følges av et ønske og et behov for en politisk endring i kommunen og at dagens passivitet erstattes med endringsvilje og gjennomføringsevne. At de tre som nå har slått seg sammen rent politisk står ganske langt fra hverandre sies det ikke noe om. Partipolitikken blir vel på denne måten utvisket i lokalpolitikken? Men en må jo ha lov til å undres over at toppkandidaten nå har fått «nye venner» på ytre høyre side?

På de neste plassene på lista står_

4.       Unni Flora Sverdrup

5.       Kenneth Skoglund Kolden

6.       Hans Martin Graedler

7.       Harald Eivind Bakke

8.       Marit Fougner

9.       Nina Sofie Øverli

10.   Knut Ivar Wiegaard

11.   Erik Hjelmstad

12.   Deborah Strutt

13.   Jan Åge Hammershaug

14.   Agnes Cimarolli

15.   Britt Tryggeset

16.   Roman Magnus lørken

17.   Werner Øverli

18.   Hans Christian Lørken

19.   Kjersti Grimstad

De tre første er kummulerte.

Så står det igjen å se om MDG greier å stille liste ved høstens valg.Hvis ikke får velgerne denne gang kun fire lister å velge mellom.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts