Skip to main content
annonser
Politikk
Befaring for å få tatt i bruk igjen bofellesskapet i Flatavegen
Befaring for å få tatt i bruk igjen bofellesskapet i Flatavegen
Olav Iverslien
Redaktør

Det var Jens Johansen som først tok opp saken i et avisinnlegg. Han har fått full støtte fra styret i Pensjonistforeningen i Vestre og i dag møtte Jens og Synnøve Karlsen fra Pensjonistforeninga politikerne Høistad og Sagheim sammen med teknisk sjef Furuhaugen til befaring.

Bofellesskapet har 8 leiligheter, 4  på hver sin fløy. I midtpartiet er det fellesrom som kjøkken, spiseplass og dagligstue. Siden midlertidig legekontor flyttet ut i 2015 har huset stått ubrukt.

Dette synes mange i Vestre  er en dårlig løsning. Når initiativtakerne satt noen timer på butikken i Forset med underskriftslister tegnet over 200 seg på noen timer med at de støttet at bygningen igjen skulle tas i bruk til leiligheter i et bofellesskap for eldre.

Initiativtakerne har etter dette hatt møte med kommunalsjef for omsorgssektoren og foretatt andre undersøkelser omkring leieinntekter og oppussing av bygget.

Jens og Synnøve mente at det mest fornuftige måtte være å tilbakeføre bygget til bruk som det var ment for. De kjente til flere aktuelle beboere som enten hadde fått avslag på plass i bofellesskap eller ønsket seg dette sterkt. De la vekt på trygghet og sosial kontakt som en slik boform kan gi de eldre framfor å sitte alene i et uhensiktsmessig hus.

Med 8 boenheter som betaler leie dreier det seg om 5-600 000 i leieinntekter i året. Det måtte være mye bedre butikk enn at bygget sto tomt og forfalt mente de to som representerte de eldre her.

Bygget framsto gange brukbart. Noen små endringer med dører/skillevegger var gjort da dette var legesenter med venterom og kontorer. Leilighetene er romslige ett-roms med stort bad tilrettelagt for eldre og en fin lufteveranda tilgjengelig fra alle boenhetene. Noe småslitasje var det på overflater vegg/ gulv men antagelig ikke mer enn generell oppussing med maling/belegg.

Politikerne lovet å ta med seg saken inn i budsjettforhandlingene som nå pågår og takket for initiativet som var utvist fra lokalbefolkningen.

Da får vi se om det blir rom for en oppussingspott og at bygget igjen kna bli brukt som tiltenkt.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts