Skip to main content
annonser
Politikk
Tjenesteutvalget fra et tidligere møte
Tjenesteutvalget fra et tidligere møte
Olav Iverslien
Redaktør

Vi må bare beklage at vi via nettstedet her oppfordret folk til å følge med på overføringen av dette politiske møtet. Det var fordi vi trodde viktige diskusjoner skulle foregå der. Det skjede ikke. Møtet var over på ca. en time og 40 minutter av denne tida var en lang enetale fra kommunalsjefen med historisk oppsummering og litt om veien videre som er rask og travel. Hun la som vanlig vekt på at dette måtte sees sammen med den store omstillingsprosessen kommunen er inne i for å spare penger og fristen Fylkesmannen har til 1. juli fordi kommunen er på Robeklista. Det ble ikke informert om at samme Fylkesmann har sagt at denne fristen ikke er endelig overfor kommunen. Men nå haster det med å få kjørt disse to sakene igjennom før sommerferien.

Men hvor ble diskusjonen omkring de mange og grunngitte innspill som er kommet i denne saken? Vi hørte ikke mye til det, litt dveling rundt kommunikasjon og bedre informasjonsformidling, men ingen ting omkring det prinsipielle i denne store saken. Vi hørte forresten ikke mer enn en brøkdel av det som ble sagt i møtesalen heller, sikkert grunnet dårlige mikrofonforhold. Litt flåsete sagt kan det kanskje være like greit?

Det er kommet i alt 8 seriøse innspill via kontaktskjema på kommunens hjemmeside. Et dokument på i alt 11sider. Det er levert inn over 1000 underskrifter fra Pensjonistforeningene med et følgeskriv. Det ble gitt klare meldinger på et Folkemøte tidlig i prosessen, også oppsummert i vedlegg og Eldrerådet har gitt en grundig uttalelse vel begrunnet og med reelle innsparingsforslag i seg. Fagforeningene har like klare innspill.

Det var som en som fulgte sendingen sa etter å ha satt seg inn i bakgrunnsmaterialet og fulgt møtet på Nett-TV. «Det virker som om samtlige deltagere i utvalget har lese -og skrivevansker»

Innspillene er ganske så entydige. Klart mot nedlegging av flere sjukehjemsplasser, kritisk til en alt for byråkratisk organisering av tjenestene, en uoversiktlig lederstruktur og en alt for lite fleksibel omsorgstjeneste med tette skott mellom de ulike tilbud. Tildelingskontorets makt er også grundig belyst og det er tatt tak i at et slikt kontor ikke bør overstyre vurderinger fra fastlege og pleiepersonell.

Men ble dette diskutert? Ikke det jeg kan skjønne.

Utvalget fikk beskjed om at til neste møte, alt om 14 dager, vil administrasjonen ha klart et utkast til en sluttanbefaling. De som trodde at det var komiteen sjøl som skulle utforme dette basert på innspill og fakta tok nok feil.

Så kan en stille spørsmål om administrasjonens forslag vil ta opp i seg mange og gode innspill som er kommet? Neppe. Dette er forutbestemt og etter at det er klubbet i komite og senere i kommunestyret kan en lene seg på at det har vært en lang og grundig politisk prosess, med bred involvering av alle berørte parter som ligger bak antagelig ganske dramatiske kuttforslag i tjenestetilbudet i ly av nødvendige innsparinger.

Politikken blir bare et skalkeskjul i slike prosesser. Hvis kommuneledelsen bruker litt tid og lirker det til slik at liksom politikerne (og folket) vil dette får de det akkurat som de vil. Nedskjæringer uten å gjøre noe med lederstruktur og organisasjonen som kan gå utover godt lønnede stillinger.

Hylekoret er i gang

 

Koronaepidemien er bakteppet for kommunenes rop om mere penger. Ordføreren på Lillehammer sier nærmest med stolthet at ingen der er permitterte. Kanskje det er derfor pengene renner ut?

Ordfører på Hamar sier at 90 % av det kommunen driver med er lovpålagt og at det er svært lite å gå på. I den kommunen sitter det sikkert også i disse dager stabs- og kontorpersonell på sine hjemmekontor som har måttet legge planarbeid og utredninger på vent? Det merkelige er at kommunal virksomhet ser ut til å rusle å gå greit uten denne aktiviteten. Trumfkortet som alltid dras fram er: »Får vi ikke mere penger av Staten nå må vi kutte i tjenestetilbudet» Helsesektoren er den sikreste å skyve foran seg da. Det er selvfølgelig ikke sant. Kommunene har rikelig med penger til å drifte skole, barnehager og omsorgtjenester, men de må kanskje i trangere tider, og som alle andre se på om en del stabsfunksjoner må settes på vent noen som må permitteres for kortere eller lengre tid?

Fylkesmannen tar til seg klagekoret og sa på radioen i dag at full virksomhet i kommunesektoren var garantisten for at næringslivet i Innlandet kunne drive videre. En må lure på om det er aktørene i Næringslivet som har fortalt ham det?  Helst er det vel byrakratene på allle nivåer i samfyunnet som vil ta vare på sine? Vi har sagt det før og gjentar det gjerne . Kommunene får ALDRI nok penger, og det er fordi de ikke evner å sette forbruket av ressurser ( i det store og hele lønnsutgifter) i forhold til et de har å rutte med.

Tjenestekomiteen skal ha siste møte om den viktige omsorgsplanen 29. mai. Vi forventer ikke mye omveltninger i lys av det folket, velgerne, mener i denne saken da heller.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts