Skip to main content
annonser
Politikk
Tjenestekomiteen på årets første politiske møte
Tjenestekomiteen på årets første politiske møte
Olav Iverslien
Redaktør

Temaet for møtet var involvering av innbyggere og brukere i denne prosessen, Det er 7 medlemmer i denne komiteen, 6 av dem  møtte opp og 4 av medlemmene er heller ikke representanter i kommunestyret så en sterk binding til saksområdet er kanskje ikke der? Komiteleder Jon Arild Sagheim la fram et forslag på eksempelvis en 7 delutredning, eller ledd i prosessen der en skulle sjå på frivillige organisasjoners rolle innen omsorgssektoren, få innspill om behovet for ulike boløsninger og få synspunkter fra de pårørende til brukere av tjenesten. Etter en ganske tam debatt som stort sett gikk mellom Sagheim og Olav Olstad ble det besluttet at endelig opplegg for involvering/presentasjon av problemområdet skulle utsettes til neste møte som er 14 februar, Kommunedirektøren lovte å lage en skisse til hvordan dette kunne løses. Folkemøter hadde hun ikke stor tro på. I farten ble det vel glemt at før valget inviterte Pensjonistlagene til møter som samlet to fullsatte hus på folkemøter om dette temaet, ett i Bødal og et i Kultursalen. Men administrasjonen var ikke deltagere der.

Det som skjer videre nå er at Det utredes seks forskjellige tema som er: Hjemmetjenester, Dagsenterdrift, Sykehjem, Omsorgsboliger, Bofellesskap og Flatavegen 6 som egen delutredning.

Ser en på hvem som skal foreta disse utredningene er det i lat 26 personer hvorav ca. halvparten er fra administrative stillinger innen kommunen. Så er resten supplert med fagorganisasjoner og diverse yrkesgrupper som arbeider innen sektoren.

Så da må en ha lov til å spørre seg hvem som legger premissene her, som i mange andre kommunale prosesser, planarbeid og utredninger? Det blir en betydelig jobb for komiteen å gå inn i disse delutredningene, stille spørsmål til konklusjonene og foreta nødvendige endringer Samt å få involvering fra innbyggere og berørte parter. Det vil vi forhåpentligvis få svar på utover ettervinteren? Målet er vel ganske klart og spare penger eller greie å utføre tjenesten med mindre ressursbruk. Det vil nok føre til betydelig endringer og sikkert flere nedskjæringer.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts