Politikk
Ordførerens og lokalpolitikernes bønn til SI ble ikke hørt
Ordførerens og lokalpolitikernes bønn til SI ble ikke hørt
Olav Iverslien
Redaktør

For å redde sin egen økonomiske pustenød gikk sykehusstyret inn for å avvikle driften på Granheim sammen med de distriktpsykiatriske avdelingene i Aurdal og Bredebygden. De to sistnevnte blir flyttet til henholdsvis Lokalmedisinsk Senter på Fagernes og Otta. Virksomheten ved Granheim skal overføres til Sykehuset på Lillehammer. Sterkt preget av advarsler  fra tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, som er styreleder i Helse Sør-Øst, valgte Styreleder Anne Enger å gå for disse alternativene som ikke har vært kjent stort mer enn en ukes tid. Prosessen kan det sies mye om. Byråkratene i Sykehusstyret velger å si at det er nå den begynner. Det er vel også all grunn til å stille spørsmål med styreleder Anne Enger sin kompetanse og lederegenskaper etter en slik hastesak som berører så mange ansatte og brukere med ulike helseproblemer?

Men nå er det bestemt og prosessen videre vil mest sannsynlig også skje med rekordfart slik at Granheim her i Gausdal kan risikere og måtte stenge ned så fort som mulig i 2019.

Det som skjer er at en lang sykehushistorie fra lungesanatorium til spesialsykehus for lungelidelser med et svært bredt behandlingstilbud her i Gausdal nå avvikles.

Granheim gir opphold av ulik varighet som innbefatter opptrening, aktiviteter, undervisning og medisinsk behandling på ypperste nivå innen lungemedisin. Det er egen poliklinikk for pasienter med lungeproblemer som for eksempel den stadig økende del av pasienter som sliter med sykdommen KOLS. Det er et tilbud med oppvarmet treningsbasseng av nyere dato og en trenings-sal spesielt tilrettelagt for opptrening av lungepasienter her. En stab på over 30 årsverk har sitt arbeid her og det kommer pasienter fra hele landet hit.

De ansatte er vel ikke direkte truet for sine arbeidsplasser ved denne prosessen som nå skjer.Det som sykehusledelsen hardnakket kaller FLYTTING. Hva slags tilbud som etableres på Lillehammer er enda ikke avklart, men at det blir av samme omfang og kvalitet som på Granheim betviler nok de fleste.

En trist beslutning for hele Gausdal-samfunnet. Økonomien overstyrer kvaliteten i moderne norsk sykehusdrift etter foretaksmodellen.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts