Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Formannskapets 7 medlemmer må belage seg på et langt møte nå før de kan innvilge seg påskeferie. Det er mange tunge saker til behandling og en uhorvelig mengde saksdokumenter. Politikerne blar vel gjennom noe av dette på sine ipad-er, men  de maskinene kommer til å gå varme i helga!

Den desidert største oppgaven å gå løs på er saken om sammenslåing av Eidsiva Energi og Hafslund E-CO. En storfusjon i innlandets kraftproduksjon og levering av strøm. En sak  som vi vil påstå nærmest er umulig å sette seg fullt inn i. Bare vedleggs-fortegnelsen fra selskapet rommer 2 ½ side.

Økonomisjefens saksutredning er på 20 sider og greit framstilt – men noe langt. Dokumentasjonen fra Eidsiva gav vi opp både å lese og forstå, jeg tipper all dokumentasjon derifra er på 100-150 sider. Sidene er spekket med juridiske vurderinger som en vanlig stakkars innbygger eller politiker har svært vanskelig for å skjønne. Det spørs vel om de som har utredet det også skjønner alt de har skrevet?

 Men konklusjonen fra administrasjonen er klar og det største partiet i kommunestyret har vel også signalisert at de går for saken? Eierutvalget i Eidsiva går inn for dette og hva kan det egentlig nytte og si eller stemme imot? Argumentasjonen er velkjent. Du må bli større for å være med i framtida, Det sammenslåtte selskapet blir landets største nettselskap med 900 000 strømkunder totalt.  De blir også landets nest største kraftprodusent etter Statkraft. Eidsiva er i dag også en stor drifter av kraftproduksjon men «problemet» er at en liten del av det skjer i egen-eide kraftverk. Kraftverkene er allerede i det vesentlige eid av Hafslund. Derfor er det en frykt for at hvis denne sammenslåingen ikke skjer kan Hafslund i framtida velge andre operatører til sine kraftverk, for eksempel hos andre nye samarbeidspartnere.

Kortversjonen av eiersituasjonen er at kommunen i dag har sitt eierskap i Eidsiva gjennom LGE Holding. Det skal dannes et nytt Innlandet Energi Holding. Eierandelen i prosent minker til ca. en tredjedel for Gausdal sin del, men verdien av det de er medeier i blir høyere. Så er det mange flere detaljer her som vi ikke vil gå inn på. Det er Oslo Kommune som er hovedeier i Hafslund E-CO. Eidsiva blir en storbyleverandør når dette skjer. Om vil bli det kan vel like godt baseres på «magefølelsen» enn å anstrenge seg for å skjønne all jussen opp i dette? Det er sikret at hovedkontoret blir på Hamar både for konsernet og nettselskapet, Det er lagt inn mye sikkerhet for framtidige transaksjoner, oppkjøp og videre fusjoner. Utbytte for eierkommunene skal bli større. Vi ønsker lykke til med avstemningen først nå i Formannskap og endelig i kommunestyret etter påske.

Det er flere andre saker også som er interessante i Formannskap nå tirsdag, En 20 siders utredning beskriver politisk organisering framover. I ny kommunelov er det bare Formannskap som er lovpålagt med ren politiker-representasjon. I tillegg er det krav om kontrollutvalg, klageutvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg/ partssammensatt, ungdomsråd og eldreråd. Det som i dagens politiske organisering i Gausdal er Planutvalg og Tjenestekomite/utvalg er ikke lovpliktig. Allerede i fjor høst bestemte kommunestyret seg for antall representanter i neste periode og at det fortsatt skal være 23. Litt rart når en ser på hvor mange vararepresentanter det har møtt i det siste. Men dette er alt vedtatt. Det er heller ikke lett å skjønne logikken i at både det og organisering for neste periode skal bestemmes av de som slutter. Det blir litt som å kalle inn til allmannamøte før folk er ansatt?

Nå legger rådmannen fram til votering tre ulike forslag for organisering som det skal voteres over.

Det mest moderne eller innovative består i at det skal være Formannskap og oppgaveutvalg som arbeider med spesielle tema og i en gitt tidsperiode som ikke behøver være hele kommunestyreperioden. I neste alternativ er Planutvalg beholdt og det ligner mest på dagens organisering. Siste alternativ er uten Planutvalg men med et fast tjenesteutvalg. Endringene er blant annet foreslått for å skape mere engasjement. Når politikerne har pløyd seg gjennom de 20 sidene som beskriver dette lander de vel på ett av forslagene. Det er for øvrig innført et nytt ord i denne saksutredningen: Samskapning.

Av andre saker nevner vi at det er forslag om å opprette et FACT- team for 6 kommuner i Sør- Gudbrandsdal. Dette teamet skal arbeide med å gi et helhetlig tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse eller personer med rusmiddelproblematikk. FACT er en engelsk forkortelse som står for Flecible Assertive Community Treatment, så vet du det.

Andre saker er rapport fra omstillingsutvalget, informasjon om justering av lederstuktur, enda er det tre saker til; om forskrift for inntak i videregående skole, om vanntåkeanlegg i Follebu kirke og om Gausdal fortsatt skal ha status som Nasjonalpark-kommune. Og om ikke det var nok så skal Formannskapet tildele ildsjel-prisen for 2019. Kandidatene er hemmelige så langt.

Dette kan bli et langt møte på en historisk dato 9.april, men etterpå blir det  påske om det kan være til trøst?  Det er selvfølgelig riktig og viktig at saker til politisk behandling er godt belyst, men det går en grense for hvor mye en kan sette seg inn i på frivillig basis og noen dager. Vi anbefaler et skrivekurs/språkkurs med forenklet og kortfattet språk.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts