Skip to main content
annonser
Politikk
Varaordfører Stig Melbø og ordfører Anette Musdalslien
Varaordfører Stig Melbø og ordfører Anette Musdalslien
Olav Iverslien
Redaktør

Men budsjettkrisen er ikke løst og at kommunen settes under styring av Fylkesmannen ved at kommunen ikke klarer å legge fram et budsjett i balanse og derved havner på den såkalte ROBEK-lista er overhengende. Da blir det som foreløpig eneste kommune i Hedmark og Oppland / Innlandet Fylke som på denne måten blir satt under administrasjon.

De nyvalgte politikerne står overfor en økonomisk utfordring som de knapt kunne forestille seg nå bare en måned inne i politikerrollen etter valget. Kommunedirektør og Ordfører er sitert i GD på at det antagelig ikke er noen vei utenom ROBEK. Kommunedirektøren sier at det kanskje kan gi en drahjelp til å løse problemene å bli satt under administrasjon. Det minner nesten om en søknad om fratredelse. Det kan vel ikke være noen som helst tvil om at nettopp disse to personene har som aller viktigste oppgave i den knappe måneden som er før budsjettet skal vedtas at dette ikke skjer?

Og hvorfor skjer det nå? Det skjer blant annet fordi kommuneledelsen ikke har fulgt de innstrukser som ble gitt for ca. ett år siden med krav om at en plan for nedbemanning skulle legges fram innen juni i år. Noen slik plan kom aldri og sittende kommunestyret lot det passere. På samme tidspunkt i fjor ble det enstemmig vedtatt at det i dette året skulle være stillingsstopp og tilnærmet ansettelsesstopp. Det er heller ikke fulgt opp. Bare siste halvannet år er det kommet på plass flere nye stillinger i sentraladministrasjonen med lønninger i ¾ millionklassen og oppover.

Det blir nesten litt tåpelig når det i denne sammenheng lanseres innsparingsforslag som går ut på noen titusener i tiltak som å avvikle Bygdekino, ikke dele ut Ildsjelpris og slukke gatelysene om natta. Det er ikke her problemet liger. Nå må snart en (helst flere) politiker gjøre som Northug etter å ha vunnet stafetten i Holmenkollen i 2011 – rope inn i mikrofonen: Kommunedirektør do you hear me!

Bestillinga fra kommunestyret for ett år siden var å legge fram en nedbemanningsplan som vernet den ytre etat og mest gikk ut over administrative stillinger. Et svar på denne bestillingen ble delt ut i et tre siders dokument på budsjettkonferansen nå med beskrivelse av hvor mange administrative oppgaver som fines i kommunen.

Under sekvensen om nedbemanning sies det at det vil komme i gjennom prosesser i 2020 og virkning fra 2021. Representanten Melbø sa også i sitt innlegg at det fra politikerne ville komme krav om en raskere utvikling her. Det skulle altså vært i gang for snart et halvt år siden, det er det som er fakta. I mellomtida ansettes det folk omtrent som før i kommunen. Siste ganske provoserende eksempel er utlysning av to stillinger ved Landbrukskontoret. Bare lønnsbudsjettet for disse er vel omtrent det samme som det antydes at en skolenedleggelse kan gi i innsparinger? Er det ikke mulig å tenke at stillinger i en krisetid kan stå ubesatt eller fryses for en periode?

Det er for nedbemanning understreket fra kommunedirektøren at « om vi følger spillereglene går det oss godt» Joda disse reglene finnes og er brukt i andre kommuner. Hvis nedbemanning ikke var et fag når nåværende kommuneledelse gikk på Kommunalhøgskolen så finnes det lett tilgjengelige eksempler på dette ved å bruke google. Det er foretatt nedbemanninger/ oppsigelser i kommunesektoren flere plasser, prosessene er prøvd rettslig og det er hevet over enhver tvil at kommuner (som andre bedrifter) kan bruke en dårlig økonomi som begrunnelse for oppsigelser/nedbemanning. Det kan sågar foretas masseoppsigelser (flere enn 10 personer) med samme begrunnelse.

Men det nå gjøres riktig og i samråd med organisasjonene. Antagelig lages egne retningslinjer eller lokale avtaler som beskriver prosessen. Og det må gjøres på en måte der en unngår at kommunen går på en million-smell som de har gjort dette året ved en enkelt oppsigelsessak.

Men det første som må gjøres er å aktivt bruke naturlig avgang som ikke erstattes og da tenker vi IKKE på hjelpepleiere eller renholdere. Vi og alle som interesserer seg for økonomien tenker på staber og administrative stillinger. Arbeidsforhold for de som har oppnådd pensjonsalder må avsluttes. AFP for den aldersgruppen det gjelder må vurderes, kanskje sluttpakker. Antall ansatte må ned. Når lønn er 2/3 av budsjettet så er det denne posten som må reduseres så raskt som overhode mulig.

Det har ingen hensikt å skylde på lavere inntekter fra Eiendomsskatten ( som har vært kjent i 2 år nå) eller andre ytre faktorer. Her må en ta tak i de indre faktorene. Det må lages bemanningsplaner og følges opp med eksakte lønnsbudsjetter som bør kontrolleres fra måned til måned. Rammebudsjettenes tid er antagelig forbi? Det må sterkere detaljstyring til for å få ned utgiftene. Hvis ikke formannskapet kan ta tak i dette må det i en overgangsfase antagelig opprettes et administrasjonsutvalg som har dette som hovedoppgave. Såpass alvorlig er dette.

Det hevedes av mange at det ikke er politikerne som styrer denne kommunen og det er det god grunn til å hevde. Vi kan minne om et annet vedtak som også snart feirer ett års jubileum. Kommunestyret vedtok å ta i bruk igjen / sette i stand Bofelleskapet i Flatavegen 6. Dette har blitt skyvd på eller unnlatt å gjennomføre i hele 2019. Dette på tross av at to bygningskyndige personer på befaring der tidligere i år ( daværende ordfører og varaordfører) hadde en oppfatning av at dette kunne la seg gjøre for en rimelig kostand. Nå er saken bakt inn i den store utredningen om framtidas helse- og omsorgstjenester og det utarbeides etter sigende et forprosjekt som sikkert vil vise at dette blir alt for dyrt å gjennomføre. Men vedtaket er ikke gjennomført og året har snart gått.

I budsjettet nå fremmes det derimot en adskillig større sak om nedleggelse av 6 institusjonsplasser og det neves ikke med et ord at dette grepet løsrives fra utredningen om helsesektoren som pågår. Dette er ikke lett å skjønne for folk flest. Ikke for journalister som ser historikken heller. Vi får ta til oss at stopp i diskusjonen om skolestruktur er oppnådd så langt og håpe i det ytterste at veien inn i ROBEK-lista og statlig administrasjon også unngås. Det kan bare gjøres ved å kutte lønnskostnader vesentlig allerede fra neste driftsår 2020.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts