Skip to main content
annonser
Politikk
Nå handler det om for lite plass på Follebu Skole, men det handler kanskje også om Forset?
Nå handler det om for lite plass på Follebu Skole, men det handler kanskje også om Forset?
Olav Iverslien
Redaktør

 Frps Harald Eivind Bakke sveipet innom temaet så vidt i Formannskapet når han konkluderte med at det å oppheve skole-kretsgrensene nærmest er umulig, men det å legge ned en skole tilsynelatende er helt greit.

Kanskje en skulle videreføre denne tankegangen i diskusjonen om plassproblemer og legge ned skolen i Follebu da?

For det er plass til alle i østre dalføre på Fjerdum. Den nye skolen har 12 ordinære ( og store klasserom). Ved å ta i bruk 2 spesialrom blir det 14 klasserom til disposisjon og det betyr parallelle klasser på alle 7 trinn. To klasser er 50-60 elever x 7 er 420 elever. De to skolene i østre har -Fjerdum 180-190 elever og Follebu 160-170 elever i de nærmeste årene. Sum ca. 350 elever, altså rikelig med plass til den på ny-skolen  Fjerdum skulle en tro.  En krets – en skole.

Grunnen til at en trekker fram dette talleksempelet ( som selvfølgelig aldri vil bli seriøst diskutert) er at jeg tror det er et annet regneeksempel med skolenedleggelse i seg som er kommuneadministrasjonens plan.

Forset Skole er også selvfølgelig med i utredninger om elevtall og framtidig plassbehov .Elevtallet der ligger stabilt rundt 100 elever og klassestørrelser mellom 12- 18 elever.  En fin størrelse på alle måter. Her er det smidig overgang fra barnehage til barneskole og ungdomsskolen ligger bare noen skritt lenger ned i bakken. For husene rundt det som fortsatt kalles Handelsforeninga ( nå Coop- butikk) er det trygg og rask gåavstand til skolen. De lenger oppover i dalen (Olstad-Svatsum) har bitt i seg lang kjørevei for sine småelever. Det virker som om Forset er en godt fungerende skole. Men hvor lenge er den det? Jeg tipper ikke særlig lenge. Kanskje debatten dysses ned fra valgkampen neste år, men når vi kommer fram til budsjettbehandlingen i 2020 er nok skolen svært utsatt. Da er det vel funnet en kostbar løsning på de påståtte plassproblemene  i Follebu/Østre og det vil bli hevdet at det er alt for dyrt å drive 3 skoler på et såpass lite elevtall. Så foreslår administrasjonen at skolen i Forset må legges ned for å spare penger. Og Fjerdum, som ikke er belastet med elever fra storkretsen i østre, har god plass til å ta disse elvene.

Så har Vestre dalføre tapt nok en gang. Politikerne vil nok vri seg i litt i hvertfall i påstått smerte for å gjøre dette grepet , men de kommer seg nok unna da og med  at «vi har ikke noe valg».

Det settes fram at den nye utbyggingen i Heggen rommer 30 nye eneboligtomter. Ingen snakker om de mange tomtene i Veisten boligfelt i Forset der salget går veldig tregt for eneboliger. Hva grunnen til det er kan en spekulere over?. Det skulle forundre meg mye om ikke usikkerheten rundt framtidig skole i nærområdet er en vesentlig grunn for barnefamiliers vurdering.

Veisten b felt

Det går tregt med salg av eneboligtomter i Forset

Jeg håper jeg tar feil i denne analysen. Og jeg forventer ikke at noen politikere klart og tydelig tar fatt i problemene og garanterer her og nå og garantere at barneskolen i Forset skal bestå. Det ville være en sensasjon . I rapporten om skolekretser og kapasitet får Forset skole en nøktern konklusjon om at det ikke ser ut til å bli kapasitetsutfordringer der de nærmeste årene fram i tid. Hva som skjer ellers med skolen står igjen å se. Vi har en stygg mistanke om hvilke planer som finnes! Denne saken behandles i kommunestyret nå på torsdag.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts