Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Herredshuset i Forset ( bildet)er ett av byggene som er vedtatt solgt. Bygningen ble utlagt for salg alt i 2016, men står i kommunens eie fortsatt. Kirkekontoret har lokaler i første etasje der.

I saken står det at de ved utlysning for salg fikk inn ett bud noe under takst. Det står også at kjøper satte vilkår som ikke kunne aksepteres. Men det står ingen ting om hvilke krav det var. Betingelsen var at bygningen skulle kunne omreguleres til boligeiendom. Det er det samme som kommunen nå har funnet ut må til for å få solgt eiendommen. Omreguleringen er ikke gjort enda og med vanlig tidsperspektiv kan en regne med at det går fram til høsten før det er i orden, altså ca. 4 år.

Salg av skole-eiendommene på Engjom og i Myra er også satt på vent. I Myra er det uenighet mellom kommunen og Opplysningsvesenets Fond som grunneier som hindrer salg eller omdisponering. Eiendommen der Engjom Skole holdt til er inntatt i kommunedelplanens arealdel og tenkt avsatt næringsformål. Rektorboligene er foreslått til boligformål.

Det tar altså lang tid å få realisert eiendom og få inntekter av et eventuelt salg.

Det er fra flere også påpekt at kommunen disponerer flere hus og leiligheter som står tomme i Forset sentrum.

Kommuneøkonomien er som alle vet skral. Da må det kanskje settes fortgang i å skaffe inntekter fra salg av boliger og eiendommer som ikke er i bruk?

Olav Iverslien
Olav Iverslien