Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det er ikke så rart for situasjonen er at kassa er tom, gjelda er skyhøg og nivået på eiendomsskatten nærmer seg en smertegrense for det innbyggere og eiere av fritidseiendommer i kommunen kan tåle.

I denne perioden har partiene AP/SP en avtale om at de skal levere en felles innstilling i et budsjettforlik. De samme partiene har flertall i salen og da er egentlig resultatet gitt før det blir stemt over. Gruppeleder i Ap Anne Synnøve Østensen starte budsjettdebatten med en klagesang over sittende regjerings utarming av kommuneøkonomien, hun sa at AP ikke ville øke eiendomsskatten neste år. SPs Anette Musdalslien var litt mer presis i sitt innlegg og fortalte at de ikke ville øke PROMILLE-satsen til 6 slik rådmannen hadde foreslått. Viggo Haugen Bygdalista ville redusere satsen til 5.25 promille og ta inndekning av det i sin helhet fra planområde for administrative fellestjenester. Ap/Sp sin inndekning var noe mere spredt på områder. På investeringssida ville de utsette felles base for hjemmetjenesten ved Segalstad bru , ikke investere i nye flyktningeboliger og utsette dagsenter for eldre. På drift mindre vedlikeholdspott, større kutt i planområdene for skole og bygg/eiendom og litt mindre budsjett til kontroll og tilsyn. I tillegg brukte de en del «monopolpenger» med innsatt større skatteinngang, høyere utbytte fra kraftsektoren og lavere renter/avdrag. Dette forslaget ble vedtatt mot en stemme fra Venstre. Venstres Olav Olstad fikk inn eneste nye post i budsjettet med 5.000 i nytt tilskudd til Gausdal Idrettsråd.

Flere av de som tok ordet var klare på at «festen var over». Det virket som om kommunestyret er samstemt på at antall ansatte må ned og det må være fokus på nedbetaling av gjeld og å bygge nye fondsreserver framover. Det ble også tatt orde for en grundigere budsjettbehandling som måtte foregå i en lengre periode før endelig vedtak. Det ble også etterlyst større satsing på interkommunale samarbeidsløsninger som på sikt kan redusere utgiftene. Mellom linjene kom det tydelig fram at nabokommunen Øyer ikke er lett å få med på slike forslag her i Sør Gudbrandsdal, men saken om nye interkommunale løsninger skal diskuteres på møte i regionrådet allerede i morgen.

Så var et eiendomsskatten da. Fellesforslaget fra Ap/Sp reduserer denne inntektsposten med ca. 3 millioner i 2018. Men eiendomsskatten øker fortsatt med ca 9.8 millioner neste år og det tilsvarer ca 38% opp fra i år. Nå er det i vedtaket lagt inn en mulighet til å ta dette opp på møtet i februar når takstgrunnlaget er klart og satsen kan ikke økes utover det som er vedtatt nå. Takstene skal være klare før 1.mars 2018 og første termin har forfall 20.03.18. Den enklte innbygger og hytteeier som skal drive privat budsjettarbeid kan nok belage seg på at eiendomsskatten øker med 35-40% i 2018. Det er en betydelig økning på ett år!

Det ble i møtet også tatt til orde for å se på muligheten for å redusere utgifter til politisk drift, i hvertfall etter neste valg i 2019. Dagens møte som gikk på dagtid med 16 saker ble avviklet på snaue 2 timer. Å ha budsjettmøtet på dagtid er nok et resultat av tidligere tider da enigheten ikke var så stor og kveldsmøtene gikk både fram mot og over midnatt. Med et budsjettmøte som dagens som sikkert er rimeligere å avvikle som kveldsmøte ville representantene vært hjemme i god tid før 21-nyhetene på TV. Så dette er nok noe å ta med seg framover.

Olav Iverslien
Olav Iverslien