Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Møtet startet med at Ove Gjesdal fra Visit Lillehammer orienterte om Snowball-prosjektet som nå drives av Visit Lillehammer. Prosjektet startet alt i 2006 for å sette mer fokus på vintersport/arrangement, reiseliv og toppidrett. Gjennom ulike faser har de prøvd å i større grad trekke lokalt næringsliv inn som bidragsyter og det er brukt mye ressurser på kommunikasjon og markedsføring av hele regionen. Nå er 7 kommuner med i Visit Lillehammer (før Lillehammer Turist) og forretningsområdene er mye av de samme som i starten men med enda mer fokus på arrangement, filmproduksjon og grønn turisme som Gjesdal tror er framtida for å få en bærekraftig utvikling av turistsatsingen i hele landet.

snøball

Ove Gjesdal orienterer

Neste ut var John Slåen og Torbjørn Furuhaugen fra teknisk etat / driftsstasjonen. Vann og avløpstjenesten i kommunen drifter 450 km med ledningsnett som består av 40 pumpestasjoner. Det er 2 større vannverk og 4 mindre, samt 17 vannbasseng for drikkevann her.

Viktige prosjekter nå er utbygging av vann og avløp i Heggen, utbyggingsfelt 4. Det skiftes ut VA-ledninger fra det gamle renseanlegget i Follebu til Follebu Bil og er planlagt å gå videre opp Kolbotnvegen i Holshagen. Nytt høydebasseng for å ta toppene i vannforbruket på Skei er også under oppføring likens i Follebu. Så planlegges det nye VA-ledninger nederst i Skeislia. Denne sektoren skal investere ca. 100 millioner over en fireårsperiode framover. Området går under selvkostbegrepet og skal finansieres med tilknytnings – og driftsavgifter etter videre utbygginger av både hus og hytter.

tekn

John Slåen og Torbjørn Furuhaugen

Av saker til behandling var nok årsregnskap og årsmelding den største saken. Det avstedkom en saklig og rolig debatt. De fleste var glad for at det ikke ble et budsjettert underskudd og tilsvarende bruk av fond. Men nesten like mange understreket at driftskostnadene fortsatt er for høye, godt over driftsinntektene, og at det må brukes skarpere lut i årene framover.

Viktig junimøte

En forsmak på denne «luten» kommer på kommunestyremøtet i juni. Da skal rådmannen legge fram en skisse for hvordan nedbemanning skal fortas for å senke kostnadene. På samme møte skal også rammene for en større utredning og framtidas eldreomsorg i Gausdal legges fram. Junimøte ter på dagtid 20 juni.

Kvelden før er inviterer pensjonistforeningene i Østre og Vestre til åpent debattmøte på Bødal Bygdahus. Der er også temaet eldreomsorgen i framtida. Partiene som stiller valgliste er invitert til å komme og svare på spørsmål.

Møtet i juni er ikke siste møte denne perioden, men dialogmøte og ordinært kommunestyre i august blir nok ikke med den grad av prinsipielle og viktige saker. I september er det valg og nye koster tar plass på benkene i kommunestyresalen. I alle fall noen nye. Det er kanskje på tide? Ser en på møtereferatene på de siste møtene i kommunestyret er det stor bruk av varamedlemmer som tyder på vanskeligheter med å få folk til å ta jobben perioden ut. Et parti har skoft i kommunestyret 3 av 5 møter i år. Det er for dårlig!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts