Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

En av kriteriene for å havne på denne Robeklista er å levere et budsjett med underdekning som ikke dekkes opp igjen de første år etter. Det kriteriet er der ved at budsjettet for 2020 har en underdekning på ca. 12 millioner og videre i 2021 underskudd på ca.6 millioner. Nå blir det vel opp til Fylkesmannen å vurdere når kommunen skal «svartelistes» men at dette er ganske alvorlig kan det ikke herske tvil om? Det er første gang i historien Gausdal er der og under det nye Fylkesmannsembetet Innlandet blir vi vel i såfall også nr. 1 på den lista?

Og hva skyldes det? På tross av forsøk på å skylde på innstramming i regler for Eiendomsskatt, strammere overføringer fra Staten med oppgaver som det ikke følger midler med er nok det hele og fulle ansvaret på en kommuneledelse med for dårlig økonomistyring og en politikergruppe med for dårlig oppfølging av sine ganske bestemte signaler. Vel er det et nyvalgt kommunestyre nå, men såpass mange sentrale representanter av dem har vært med også i foregående periode så det er ingen unnskyldning. Det er så moderne og snakke om skam om dagen. Der vi ser nå kan godt omtales som politikerskam. Gausdal kommune har godt fra å ha solid økonomi med store reservefond til nå å være sterkt gjeldstynget og uten penger på bok og det har skjedd på noen få år.

Budsjettet ble i det store og hele vedtatt som innstillingen var fra Formannskapet. Det blir bevilget penger til takreparasjon ved Follebu kirke og det bevilges 100 000 til Løypemaskin i Vestfjellet Nord ( Øvre Svatsum/Espedal).

Den mest alvorlige kuttsaken var at 6 plasser ved Søre avd/skjermet enhet på Forsettunet nå ble vedtatt å stenges ,mot Bygdalistas to stemmer. Representanten Noreng prøvde også å argumentere for at denne saken skulle avivses , men lyktes ikke.

Oppsummert kan en nå konkludere med at 21 politikere har vedtatt dette uten å ha vært på befaring på stedet for å se hvordan lokalene egner seg for Dagsenter, uten å ha fått høre de tillitsvalgte eller ansatts direkte mening om saken, uten å ha hørt de pårørendes mening om dette og uten å ha forsikret seg om hvordan flytteprosessen av de sterkt syke pasientene som er der skal skje mest mulig skånsomt. Det er heller ikke lett å se at en har tatt stort hensyn til økt satsing på demenssykdom og at plasser for disse pasientene er en lovpålagt rettighet. Innspill fra Demensforeningen, Pensjonistlagene og Eldrerådet ble ikke tatt til følge og det faktum at dette skjer midt i en utredningsfase for hele omsorgssektoren ble ikke vektlagt. Det hele minner mest om en «hestehandel « mellom skole og institusjoner. Politikerne freder barneskolen i Forset for denne perioden, men godkjenner å stenge institusjonsplasser på et svakt faktagrunnlag. Og det verste med dette er at det antagelig bare er begynnelsen på nedskaleringen ved  Forsetunet. En antagelse, men vent å se når Tjenestekomiteen skal vurdere dette videre. Ordet struktur er allerede benyttet og på kommunespråket betyr det nedleggelser.

Alle fritidseiendommer skal retakseres for beregning av Eiendomsskatt neste år og det skal brukes ca. 2 millioner på det. Bygdalista fremmet her forslag om at saken kunne utsettes til nåværende takseringsregime var endelig avklart med sentrale myndigheter. Forslaget ble nedstemt.

Møtet tok 5 timer, avbrutt av en del gruppemøter. Nå er det juleferie for politikerne til månedsskiftet januar/februar for hovedutvalgene. Tjenesteutvalget starter alt 3 januar med sin behandling av framtidas eldreomsorg.

Det er litt vanskelig å ønske God Jul på bakgrunn av dette budsjettet, Vi skal komme tilbake med flere glimt og innlegg fra dagens møte senere. Flere representanter understreket at det også var mye poitivt i kommunen både med dyktige ansatte og framtidsretta investeringer. Men på tross av det så har vel totalbildet aldri sett dårligere ut?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts