Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det var Jens Johansen som representerte Pensjonistlaget i Vestre Gausdal som overleverte underskriftslistene på trygg avstand. Flere av medlemmene fra begge Pensjonistlagene som hadde bidratt til å samle underskrifter både ved å sitte på butikkene og gå fra dør til dør hadde møtt fram.

Johansen kunne fortelle at de måtte avblåse underskriftsaksjonen da Coronatiltakene ble innført og fortalte også at så å si alle som var spurt hadde skrevet under og støttet aksjonen. Han håpet underskriftene ville bli tillagt vekt og at dette ble sett på som et klart signal fra innbyggerne i Gausdal i denne saken? Det at de fagfolkene som arbeider i sektoren har gitt samme innspill mente han samlet måtte få betydning for behandling av saken politisk videre i vår.

Flertallet av Gausdølene mener dette er plasser som behøves både nå og i framtida det bør politikerne merke seg mente han.

Han sa også at Pensjonistlagene før hadde samlet underskrifter, da om gjenåpning av bofellesskapet i Flatavegen 6. Uten at de følte det hadde blitt vektlagt. I og med at det står på sakslista til kommunestyret i kveld et nytt forslag om istandsetting av lokalene der håpet Johansen at ordføreren og de andre politikerne nå ville høre på folkemeinga og støtte et forslag som både ivaretar beredskapssituasjonen nå og sikrer god etterbruk av lokalene der i framtida ved å gå inn for saken.

Det blir i morgen 4 år siden Jens Johansen tok opp saken med tomme leiligheter i Flatavegen med daværende ordfører Hans O Høistad. Ingen ting har skjedd og det synes han var frustrerende og viste at det er liten hensikt i å engasjere seg i saker her i bygda.

Ordføreren takket for initiativet og sa dette ville bli seriøst behandlet som et innspill fra innbyggerne. Den brede involvering av innbyggerne som det var lagt opp til i prosessen rundt framtidas eldreomsorg er noe amputert og forsinket grunnet strenge tiltak innen smittevern. Men prosessen fortsetter og skal avsluttes før sommeren.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts