Skip to main content
annonser
Politikk
Det er et stort mangfold som nå skal løses fra politipatrulje
Det er et stort mangfold som nå skal løses fra politipatrulje
Olav Iverslien
Redaktør

 Krogstad redegjorde også om historikken for omorganisering av polititjenesten i det som nå heter Politidistrikt Innlandet ledet av Johan Brekke som politimester. Dette politidistriktet omfatter tre tidligere politidistrikt( Vestoppland, Hamar og Gudbrandsdal) Det er igjen inndelt i 3 driftsenheter , der Krogstad også er driftsenhetsleder for region Midt som er fra Stange i sør til Lesja i nord. Det er 55 polititjenestepersoner tilknyttet kontoret på Lillehammer.

Krogstad presenterte Politiets hovedsatsingsområder som er Seksuelle overgrep, familievold, ungdom og rus og nettkriminalitet. Det aller viktigste var det forebyggende arbeidet som er etatens primærstrategi.  Vi har samme mål som kommunen å skape en Trygg kommune sa Krogstad. Her kommer Politikontakten inn som en sentral  person. Han skal samarbeide med kommunens SLT-koordinator( står for Samhandling for Lokalt forbyggende  Tiltak innen for rus og kriminalitet). I Gausdal har Tine Andersen den stillingen.

Politikontakten Fedza Rizvic er politibetjent på forebyggende enhet. Han har lang erfaring fra politiarbeid og har hatt tjeneste  på lensmannskontoret både i Øyer og her i Gausdal.  Han får ingen fast kontorplass i Gausdal, men vil være her hver uke og ha kontaktpunkter på de viktigste arenaer for forebyggende politiarbeid særlig rettet mot barn og unge. Som de andre politifolk som blir å se her i Gausdal  framover er patruljebilen kontorsted. Det er laget et utkast til kontrakt om ordningen som skal tilpasses etter hvert som dette går seg til.politi 2

Politikontakten for Gausdal, Fedza Rizvic t.h, sammen med stasjonssjef Terje Krogstad

Politikerne var godt fornøyd med orienteringen og fikk høre en svært engasjert politistasjonssjef som selv om han innrømte at alt ikke var like bra i reformen hadde klokketro på at dette skulle bli en bra endring og et mere operativt politi med synlige ressurser ute og god fagkunnskap i bakhånd i sine staber.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts