Skip to main content
annonser
Politikk
Kjell og Bjørn Nilsen hadde ikke mye å hente som tilhørere i Formannskapet i dag
Kjell og Bjørn Nilsen hadde ikke mye å hente som tilhørere i Formannskapet i dag
Olav Iverslien
Redaktør

De pårørende til Ruth Nilsen, som fikk avslag på institusjonsplass tross sterkt redusert helse, hadde tatt turen til Formannskapet for å høre på orienteringen og en eventuell debatt.

Før møtet sa sønnen Kjell Nilsen til Gausdøl’n at det var en uvirkelig ting å møte som tilhører på et politisk møte som skulle ta opp en sak knyttet direkte til den behandlingen hans mor har fått. Kjell Nilsen kunne fortelle om en flere måneders kamp mot helsebyråkratiet i Gausdal. Han oppfattet det som å kjempe mot veggen og stadig bli møtt med arrogant holdning fra saksbehandlere og ledelsen i kommunen. Og han la til at det er flere slike tilfeller i bygda. Andre har tatt kontakt med oss etter at vi sto fram fortalte han.

Etter møtet var ikke tilhørerne særlig klokere. Makan til tafatt flokk, var Kjell Nilsens kommentar. Barnebarnet til Ruth, Bjørn Nilsen som har frontet saken i media, la til at han var veldig forundra over at saken som er så grundig belyst i media om sviktende omsorgstilbud til sterkt pleietrengende ikke ble knyttet opp mot orienteringen som ble gitt. De konkluderte begge med at det ikke var mye hjelp å hente verken hos ansatte eller sentrale politikere i Gausdal når det kom til en konkret sak. På torsdag er de innkalt til et pårørendemøte i denne saken. De er spente på hva som kommer ut av det.

Så tilbake til debatten, eller rettere sagt mangelen på det.  Saken om pleie- og omsorgstilbud sto egentlig ikke på sakslista til dagens møte, men ble knyttet opp mot en sak om nytt utkast til samarbeidsavtale med Sykehuset i samhandlingsreformen. Kommunalsjef Harald Landheim orienterte i generelle vendinger om kommunens tilbud og kapasiteter.  Sentrale opplysninger fra tildelingskontoret var at de hittil i år hadde behandlet 20 søknader om langtidsplass i institusjon, 9 av dem hadde fått avslag. Søknader om korttidsplass var 60 hittil i år med 2 avslag.

Rett til langtidsopphold i institusjon er hjemlet i lokal forskrift som også pålegger kommunene å føre venteliste. På venteliste står nå en person som har rett til plass men kommunen har ingen ledig plass enda.  Et godt spørsmål er vel hva som har skjedd med de 9 som har fått avslag på langtidsplass, men slikt interesserer ikke våre topp-politikere.

Blant mange fine ord og vendinger ble det understreket at en helhetlig og individuell vurdering bestrebes og at det blir et sømløst pasientforløp mellom de ulike helsetilbud til pasientens beste. Det er vel akkurat mangelen på det vi har fått anskueliggjort gjennom media siste uke?

Helt til slutt la kommunalsjefen fram noen dilemmaer i denne tjenesten, først og fremst knyttet til kapasitet ( antall plasser) og økonomi. Det ble også presisert den politiske enighet som var basis for dagens helsepolitikk i Gausdal: En vridning fra institusjonsomsorg til hjemmebasert omsorg.

Gausdal kommune har hittil år betalt for 31 liggedøgn som gjelder utskrivningsklare pasienter på Sykehuset Lillehammer. Det omfatter 22 personer. Prisen som kommunen må betale for dette er kr 4.600 pr døgn. Til sammenligning koster leie av en korttidsplass kr 2.500 pr døgn.

Så var det klart for spørsmål. Et snev av generell bekymring for at den menneskelige faktor ikke måtte bli borte i regelverk og forskrifter ble uttalt. Det var en bred politisk enighet på tvers av partigrupper at foretaksmodellen for sykehus hadde fått mere fokus på økonomi og det humanitære ble satt mere i bakgrunnen.

Men å røre ved den aktuelle mediesaken og Gausdal Kommunes utrolig dårlige omdømme den har skapt turte ingen nærme seg.

Så da blir konklusjonen at administrasjonen i Gausdal kommune kan gjøre hva den vil og bli hengt ut i lokale aviser side opp og side ned uten at en eneste politiker synes det er verdt å nevne eller for ikke å snakke om kreve en forklaring og unnskyldning for. Slik er det. Om et år er det valg på nye politikere!

Gausdøl’n var eneste medierepresentant på møtet i dag. Vi er ganske rystet over det som skjedde, men i grunnen ikke så veldig overrasket. I Gausdal rår administrasjonen eneveldig, politikerne spiser rundstykker og nikker til det som skjer.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts