Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det er selvfølgelig mest som et pliktløp for en Ap-politiker og kritisere det de oftest omtaler som en blå-blå regjering som nå styrer Norge på sjuende året snart. De største kritikerne av denne politikken har denne gangen moderert seg til å nærmest uvillig være enig i at Norge går ganske bra for tida. De har til og med gitt honnør til sine politiske motstandere for mere forsiktig bruk av oljepenger i budsjettsammenheng. Men ordfører Høistad er ikke fornøyd.

Artikkelen opererer med at nåværende skattesats for Eiendomsskatten i Gausdal er 6.5 promille. Vi får ikke gjøre ting verre enn de er for kommunestyrets vedtak lyder på 6.1 promille. Og det er grunn til å minne ordføreren om hva han var med på å vedta i budsjettsammenheng for snaut et år siden, Om eiendomsskatt lyder vedtaket at «eiendomsskattesatsen skal reverseres fra 2020 uavhengig av Statsbudsjettet». Så dette er ingen nyhet den dagen finansministeren legger fram neste års budsjett, det var varslet og loklapolitikerne var til og med på samme linje, men en Ap-politiker kan jo late som det for å få presseomtale. Overskriften i GD er at «de rike "(fæle) hytteeierne er vinnerne- fordi de får redusert Eiendomsskatten på sine «palasser» blant annet på Skei.

Det framstilles også som at de har klaget mye på dette. Det de har klaget mest på her i Gausdal er den urettferdige forskjellsbehandling som har vært mellom fritidsboliger og boliger i kommunen. Så til disse «rikingene» og hva de betyr for bygda. For noen dager siden ble det presentert en liste over de bedriftene som hadde gjort det best her i Gausdal i 2018. Denne lista inneholdt dessverre også feil som følge av regionavisas dårlige undersøkelser. Vi kan rette opp det her og nå ved at Q- meieriet var den bedrift med størst omsetning og verdiskapning her i Gausdal. De får en klar førsteplass med en omsetning på 544 millioner lokalt i 2018.  For Brunbjørn som er listet opp er nok tallene riktige, men de er ikke en Gausdalsbedrift lenger. På denne listen har vel 2/3 av de nevnte firmaene en stor andel av sin omsetning nettopp fra hyttemarkedet. Det gjelder anleggs-og byggevirksomhet, tomtesalg og varehandel. Det var vel lurt å tenke litt på det før en legger skylda på kommunens dårligere økonomi på gruppen fritidsbeboere?

I den sneven av finanskrise vi hadde for rundt 10 år siden falt hyttebyggingen som en stein også her i Gausdal. Det gikk fra over 100 hytter årlig til mellom 20 og 30. Dette utgjorde svært mye på omsetning, resultat og skatteinngang fra berørte firma. Ordføreren unnlater også å nevne den rekordstore skatteinngangen (langt over budsjett) som har vært de siste årene. Mye av det skyldes nettopp sterk utbygging i fjellområdene våre.

Vi anbefaler politikerne på gå litt i seg sjøl her. Ordføreren er sitert på at det IKKE er for mange ansatte i kommunen og at det ikke er aktuelt med oppsigelser. Uttalelsene står i ganske skarp kontrast med det han sjøl har vært med på å vedta i budsjettet for 2019. Der står det at Gausdal kommune skal ha stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp dette året. Det er ikke mulig å se at det er oppfylt. Det står også at kommunestyret ber om en grundig gjennomgang av kommunens organisasjonen for å finne mulige innsparinger (underforstått færre ansatte) Det er dessverre heller ikke blitt noe av. Så min oppfatning er at politikerne her har seg sjøl å takke for uføret de nå er kommet opp i. Som tips vil en informere om at oppsigelser (også i offentlig sektor) er en lovlig mulighet ved for dårlig økonomi.

Helt til slutt vil vi ta med at trusselbilde om at takstene for eiendomsskatt skal reduseres med 30 % vel ikke er helt avgjort enda? Om denne saken står det at beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt ikke skal være over 70 % av omsetningsverdi. Nye bergeningssatser for skatten her i Gausdal ligger på ca 60 % av omsetningsverdi så det er vel et argument for at dette kan bestå som nå? Da beholdes de 12 millionene i tapte inntekter som ordføreren viser til. At noen hytter får mindre skattebelastning behøver ikke å være den tragedien avtroppende ordfører prøver å gjøre det til. Kan hende det fører til at hytta brukes mere og at det er lettere å selge nye hyttetomter som gir videre omsetning og verdiskapning. Høistad kjenner også sikkert noen minstepensjonister med uforholdsmessig stort hus som vil være glad for å spare noen tusenlapper her?

Og til de dyktige bedriftene som er listet opp. Har dere fått en honnør fra kommunen/ næringsavdelingen for de fine resultatene dere legger fram? Jeg frykter for at svaret er nei.

Og til de som setter alt sitt håp til et regjeringsskifte om to år får en si at når det gjelder Arbeiderpartiet så virker det som om saker å henge seg på er vanskelig å finne for dette partiet. De vrir seg nå mot klimasatsing men det temaet er allerede opptatt av MDG, de som er igjen i Venstre og de rød-rød på ytterste venstre. Arbeidsledigheten som er sosialdemokratenes sikreste kort er lav og Norge går bra. Utrolig nok.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts