Skip to main content
annonser
Politikk
Ny eier fikk konsesjon på garden Kleiven i Svatsum i dag
Ny eier fikk konsesjon på garden Kleiven i Svatsum i dag
Olav Iverslien
Redaktør

Første sak gjaldt kjøp av tilleggsareal til bruket Liomstuggua i Follebu der eier Hallvard Ellingsberg etter klage fikk konsesjon  på kjøp av jord fra nabobruket Steinsletten. Et samlet Planutvalg gikk mot saksinnstillingen som ville avslå klagen. Etter befaring på stedet og drøfting synes alle at det var positivt å følge klagerens argumenter. Det mere prinsipielle her er at det ved å vedta dette  ble åpnet adgang til å fradele jord fra en landbrukseiendom til en boligeiendom som Liomstuggua er i dag.  I vedtaket ble dette formulert som at det ville reetablere Liomstuggua som landbrukseiendom da jorda i eldre tider hadde tilhørt der.

I den andre enden av skalaen i forhold til areal gjaldt det søknad fra Bjørn Inge Bækken om å få konsesjon på Kleiven som er nabobruk til Fagerlia som Bækken eier i dag. I tillegg til disse to brukene har søker spilt med åpne kort om at han i framtida også skal overta farsgarden Bækken i samme område. Kleiven og Bækken er to middels store bruk i Gausdalsmålestokk, Fagerlia en del mindre.

Det var Senterpartiets Eystein Forset som først tok ordet og ville gå inn for å gi konsesjon, hans partifelle, Ole Kristian Klåpbakken, var noe mer betenkt men flagget vel også tidlig at han ville støtte Forset. Saksbehandlingen ville avslå konsesjon med begrunnelse i lovens adgang til priskontroll da de mente prisen  på 4.8 millioner var ca. 600 000 for høy.

I hvilken grad pirs var det mest avgjørende faglige  grunnlaget for avslag her kan en jo spekulere i. Flere av representantene mente at det prinsipielle var vel så viktig. I slike prinsipper står det å opprettholde selvstendige bruk som kan drives som selvstendige enheter mot en bruksrasjonalisering der drift av større eiendommer blir tillatt.

Dagens løsning er på mangemåter på kollisjonskurs med Senterpartiets offisielle holdninger i slike saker?  Det er også hevet over tvil at vedtaket i Gausdal kommune  i dag  får prnisippielle føringer, eller skaper såkalt presedens. for lignende saker framover.

Med god hjelp fra landbrukskontorets rådgivere ble det formulert et vedtak som tok hensyn til konsesjonslovens formelle krav. Det ble tillagt ytterligere 5 års boplikt ved kjøpet, riktignok på en av tre eiendommer valgfritt ( Kleiven, Fagerlia eller Bækken) Prisen ble godtatt og det ble lagt føringer for at fradeling av gardstun som ikke brukes av eieren skulle fradeles som boligeiendom . Det siste for å søke å ivareta bosettingsspørsmålet som er sentralt i loven.

Men faktum i saken kommer en ikke forbi. Gausdal kommune har nå lagt til rette for at flere landbrukseiendommer kan erverves på en og samme eier. Boplikta ses på fleksibelt og hensynet til bruksrasjonalisering, større drivverdige enheter innen landbruket, veier tyngre enn opprettholdelse av selvstendige drivverdige bruk.  En kan ikke kalle det annet enn en svært liberal tolkning av gjeldende konsesjonslovverk. Så Bjørn Inge Bækken har antagelig vært med på å skrive historie i dag. Det er han vel unt.

Konsesjon ble innvilget med 5 mot to stemmer. Viggo Haugen og Randi Noreng fra Bygdalista stemte i mot.

Politikerne i Planutvalget gav inntrykk av at dette var noe av de vanskeligste de har vært med på. Praksisen de har valgt kan vel også føre til flere vanskelige saker framover ?

kleiv 2

Godt humør på tilhørerbenken fra familiene Kleiven/Bækken etter dagens vedtak. Kjøper av Kleiv en Bjørn Inge Bækken til høyre

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts