Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Anette Musdalslien tar imot på et ryddig, nesten sterilt kontor. Pulten er blank, et par bilder på veggen, en optimistisk person i et maleri rett imot og stemningsbilde med Skeikampen på andre veggen. Pulten er snudd siden Hans O. Høistad flyttet ut. Nå ser hun – mot Vestre.

Er du en slik pertentlig kontorperson lurer vi på og gremmes litt over vår egen pult?

Jeg er vant til å sitte i åpent landskap hos Fylkesmannen så det blir nok ganske ryddig her svarer hun. Hun nikker mot et par sjalusiskap ved inngangsveggen som kan være fine å gjemme vekk noen papirer i.

Anette Musdalslien er 39 år, etter videregående skole som ble avsluttet på Brandbu tok hun cand.mag utdanning i Statsvitenskap og samfunnsøkonomi ved NTNU og ferdig der i 2002. Deretter var hun journalist i GD nesten 10 år fram til 2012, så Journalist i Klassekampen ved Trondheimkontoret i et snaut år 2012 og etter det videre studier ved Hil til Mastergrad innen Public Aadministration (offentlig forvaltning) avsluttet i 2014. Fra 2014 det har hun vært seniorkonsulent hos Fylkesmannen i Oppland på avdelingen oppvekst og utdanning. I siste runde av kommunesammenslåingsdebatten var hun tilknyttet det arbeidet fra Fylkesmannen.

Hans O Høistad sa ved tiltredelsen at han hadde hatt praktiske yrker hele livet, det samme kan vel ikke du si som allerede i tidligere intervju har benevnt deg sjøl både som akademiker og byråkrat? Hvordan skal dette gå?

I forhold til de andre i familien som er håndverkere er jeg nok en person med tusen tommeltotter svarer hun. Men jeg har da arbeidet i vanlige jobber som for eksempel stuepike i hotellbransjen fra tidlig skolealder og gjennom studietida.

Fire år i lokalpolitikken og så rett til topps. Dette er en rekordkort karriere, var det planlagt lurer journalisten på? Ikke direkte planlagt men i partiet har det vel ligget litt i kortene da Jon Arild Sagheim ikke ville stå som ordførerkandidat ved dette valget. Jeg har sett muligheten og er nå veldig motivert for å gå løs på arbeidet svarer Anette. Hva gleder du deg mest til i den nye jobben? Jeg ser fram til å få komme nærmere på både de ansatte og ledelsen i kommunen. Å være heltidspolitiker gjør at en kan gå grundigere til verks og antagelig slippe å kjenne så mye på det at en ikke får brukt nok tid med saker og prosesser som en deltidspolitiker, inkludert meg sjøl, ofte får føle.

Hva gruer du deg mest til? Jeg er spent på dette med å være en mere offentlig person. Det legger kanskje noen begrensinger og det medfølger et betydelig ansvar ved å ha en slik jobb. Ellers så står vi foran en økonomisk utfordring som må ramme noen og det kan bli ubehagelig. Men jeg må være den jeg er å ta ting litt etter hvert som de kommer. Vil varaordføreren få noen rolle? Han må nok regne med å ta noen oppdrag, men vi har ikke findiskuret det enda svarer Anette.

Du har en varaordfører fra FRP og den andre støttespilleren fra MDG. En ganske uvanlig konstellasjon mellom litt uvante samarbeids-partier for Sp? Hva sier du om det? Jeg tenker at folk er folk og lokalpolitikk er lokalpolitikk. Var andre løsninger diskutert (Sp kunne fått flertall også med Bygdalista) Nei det var ikke det svarer Anette. Vi har et valgteknisk samarbeid nå og som i forrige periode og forpliktet oss til å få til en enighet om budsjettene. Så vil det sikkert bli diskusjoner i kommunestyresalen og kanskje ulike avstemningsresultater. Det må en regne med . Også fra eget parti? Sp har ikke tradisjon for å binde representantene i enkeltsaker, men de store økonomiske linjene bør vi være omforent enige om er svaret.

Blir du den første ordføreren (i nyere tid) som vil ta ned antall ansatte i kommunen? De utfordringer vi står overfor betyr klart at vi også vil måtte redusere antall ansatte, når og hvordan er det for tidlig å si noen om nå. Vi er vel ikke for mange ansatte til å gjøre de oppgavene kommunen utfører i dag, men utfordringen er å løse oppgavene på andre måter, gjøre det vi må og derved med færre ansatte til det. Kommunestyret gav en slik bestilling om nedtak alt i budsjettdebatten for nærmere ett år siden, men dere har ikke fått noe konkret på det. Hva synes du om det? Det har klart vært en kommunikasjonssvikt mellom politikerne og kommuneledelsen her. Men jeg er ganske sikker på at dette vil komme opp igjen som en viktig del av budsjettdrøftingene nå i høst sier hun. Når hoved-utgiftene er lønn, må behovet for stillinger være en del av vurderingen.

Kommunikasjon og informasjon.

Dette er flagget i valgkamp og flere sammenhenger, hvordan vil du løse dette med kontakt og involvering av innbyggerne? Jeg har ikke løsningen på det i dag, men målsettingen er å få det til for eksempel ved å få tips fra kommuner der dette fungerer. Om det blir en form for spørretime, treffpunkter eller via for eksempel sosiale medier er jeg i gang med å finne en god løsning på. Det er åpen dør her, men jeg ser klart behovet for faste møtepunkter som det er lav terskel for å oppsøke. Bruke Twitter som den amerikanske presidenten gjør? Jeg har twitter-konto, men bruker den svært sjelden. Jeg tror vel heller ikke Trumps kommunikasjonsform er den jeg vil ta som modell for å nå ut til folket svarer Anette.

Språket innen byråkratiet

Som tidligere journalist er Anette naturligvis opptatt av språk og at det skal være lett tilgjengelig. Synes du kommunen er flinke her. Noen ganger er saksframleggene vanskelig tilgjengelig. Jeg ser også klart at kortere framlegg og gjerne mer kort oppsummert ville være en fordel. Vi skal prøve å involvere de yngre også så side opp og side ned med tekst er nok ikke deres største favoritt. Dette er noe jeg vil jobbe med. Nok en gang går det an å se til andre kommuner som får til dette bedre. Du fikk jo en språkpris for mange år siden, da kan vi vel føle oss trygge på at dette blir i varetatt? Den gang var det for bruk av nynorsk, en pris fra Dialektlaget. Nynorsken er dessverre lagt noe til side, men jeg synes fortsatt det er et fint skriftspråk og at dialekt bør brukes.

Åpenhet

Vi blir fort enige om at åpenhet i forvaltningen er viktig. Journalisten mener Gausdal kommune har mye å gå på her og den nye ordføreren lover å ta slike signaler på alvor. Når det gjelder ordførerens egen arbeidsdag har hun ikke noe imot å legge ut sin egen kalender på kommunens nettside slik det har vært brukt av og til i forrige periode. Det er ingen hemmeligheter rundt det tror jeg er hennes syn på det. Mye skjer nok her på huset fra dag til dag, men jeg håper å få være mye ute, treffe folk og bli enda bedre kjent med alt som skjer i Gausdal.

Alle planene

Journalisten legger en ganske høy bunke med planer på bordet til ordføreren, Det er Demensplan, Omsorgsplan, Interkommunal Næringsplan, Landbruksplan og Klima- og miljøplan. Alle en del år gamle og mange står nå for tur til revidering. Trenger vi alle planene spør vi og ser på de mange hundre sidene som er skrevet, men kanskje ikke brukt så mye? Kan vi ikke få mindre planer og mere handling er journalistens spørsmål, eller bønn?

Jeg skjønner hva du mener sier ordføreren og må innrømme at jeg som politiker den siste perioden heller ikke har brukt alle planene så veldig aktivt. Planer uten involvering fra de berørte parter som ansatte og innbyggere tror jeg heller ikke har så stor verdi. Jeg synes arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel var givende og at vi fikk til en forståelig plan der som også i hovedpunktene er ganske kortfattet. Men nå skal mange av disse planene revideres og det skal brukes mye ressurser på det. Er det riktig ressursbruk? Vi kan sikkert vurdere nytte-effekten og kanskje gjøre enklere revisjoner sier Anette. En evaluering av planen før vi starter en ny planprosess er også viktig, se hva vi har oppnådd i den tida planen har virket. Det er også riktig slik jeg ser det å se flere planer i sammenheng. Klima og miljø har for eksempel klare sammenfallende punkter med landbruksplanen i en jordbrukskommune som Gausdal.

En plan jeg mener vi bør jobbe mere med er økonomiplanen/strategiplanen som framskriver budsjettbruken i hele fireårsperioden. Jeg håper vi kan få til en bedre vurdering av den og ikke bare bruke ressurser på årsbudsjett og la denne viktige langtidsplanen være nærmest et vedlegg. Det tror jeg at jeg har mange av de andre politikere med på også sier Anette.

Vi kommer ikke utenom omsorgssektoren og den store gjennomgangen av framtidas helse –og omsorgstjenester i Gausdal.

Rådmannen,nå kommunedirektør, la nylig fram tanker om at en del av løsningen var å legge ned institusjonsplasser, 6 i tallet. Var det forventet nå? Det kom nok som et nytt forslag på oss politikere og ingen ting er avgjort om dette enda. Vi må få framlagt konsekvenser og alternativer før dette kan blir bestemt svarer ordføreren. Dette må vi komme tilbake til og se nærmere på når flere opplysninger foreligger. Budsjettet neste år er såpass anstrengt at dette og andre ting nødvendigvis må diskuteres og drøftes for å få landet et årsbudsjett i balanse.

Det siste dokumentet vi legger på bordet er delegasjonsreglementet. Det nye kommunestyret skal vedta et nytt som gjelder for denne perioden ganske tidlig i perioden. Det er hevdet at administrasjonen har for stor makt i Gausdal, er du enig i det? Jeg mener vi har politikere i kommunestyret nå som er rede til å utføre politisk styring. Om det trengs justeringer i reglementet får vi ta dette når det skal vedtas et nytt sier Annette.

Så litt personalia til slutt

 

Anette er gift med Torger som er butikksjef på Sport 1, de har to barn i skolealder og bor ved Bruvang i Østre. Har du noen hobbyer? Jeg er et hagemenneske sier Anette. Jeg er ingen kløpper med noe håndarbeid, men synes hagearbeid er fin avkobling eller terapi. Nå har hønsehuset blitt en hagebod slik at sesongen kan forlenges, det ser jeg fram til. Ellers så er vi nå en vanlig familie med unger som deltar i ulike aktiviteter og er brukere av mange kommunale tilbud. Jeg har ingen andre dominerende hobbyer og ta fram. Amatør-revyen da? Joda jeg er med i kulissene der, men skal ikke stå på scena i år. Men det blir en god revy i november sier hun lurt. Pop up kafeen? Den er inne i en «hvilemodus» sier Anette. Ingen stor økonomisk suksess, men et veldig trivelig prosjekt å jobbe med.

Har du noe eget slagord / mantra eller visjon i ordførerjobben? Jeg synes Gausdal sitt nye: Sammen får vi det til er fint svarer hun. Men det er jo det jo ingen Gausdøl som sier kontrer journalisten? "Vi fær det te i hop» da sier Anette. Det må være en god målsetting?

Du viderefører Høistad sin bruk av snus i jobben spør vi. Ja er det krote svaret. Noen laster osv.

Vi ønsker ordføreren lykke til og får heller komme tilbake med mer etter de første 100 dager slik tradisjonen er til personer i viktige politiske roller. Det skulle bli slik ca. 28 januar 2020. Takk for praten og lykke til!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts