Skip to main content
annonser
Politikk
Sagheim , Furu og Høistad pluss Nina Hjelmstad kan nå vie gausdøler
Sagheim , Furu og Høistad pluss Nina Hjelmstad kan nå vie gausdøler
Olav Iverslien
Redaktør

Kommunene kan oppnevne flere med slik myndighet og i siste kommunestyre ble kommunalsjef Cathrine Furu og rådgiver Nina Hjelmstad gitt denne myndigheten her i Gausdal. Debatten rundt denne saken var av det mere humoristiske på siste kommunestyremøte før jul. Varaordfører Sagheim lurte på( litt ironisk) om han skulle sende julekort til kommunalministeren og takke for interessante og viktige oppgaver som vart overført kommunene. Og ordføreren var mer enn villig til å la varaordføreren ta mange av vigslene. Jeg regner med at begge to pluss de fra administrasjonen skal kurses i ritualet så alt foregår i sømmelige former utpå nyåret?

Ordningen er et samarbeid med Lillehammer kommune som også stiller et seremonirom i kommunehuset til disposisjon. Flere i salen mente at Gausdal hadde flere aktuelle steder for en slik seremoni innenfor kommunegrensa. Det er anført i saken at en ønsker å være ganske restriktiv med særskilte ønsker om sted og tidspunkt,så i utgangspunktet gjelder tilbudet i vanlig kontortid , som det var i tingretten.

Første året skal ses på som en periode for å vinne erfaring med dette. I 2016 var det 56 borgerlige vielser i Sør Gudbrandsdal tingrett samlet for de fire sørdalskommunene.

Men skulle det oppstå romantiske stemninger og planer om giftemål utenom kirkerommet nå i jula så vet folk hvor de skal henvende seg for å få saken ordnet. Kontakt Sagheim ( Høistad , Hjelmstad eller Furu)

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts