Politikk
Forslag om betydelig økning av eiendomsskatten. Økonomisjef Marit Bråten Homb
Forslag om betydelig økning av eiendomsskatten. Økonomisjef Marit Bråten Homb
Olav Iverslien
Redaktør

Vi får understreke at dette er forslag til budsjett men med nesten 37 millioner i underdekning og der dette tas inn med 13 millioner i økt eiendomsskatt og 17,4 millioner ved bruk av fond så er det ikke sikkert politikerne klarer å komme på så mye andre smarte løsninger? Det er på en måte «same procedyre as last year» selv om budsjettdokumentet på hele 91 sider er gjennomspekket med ord som omstilling og andre fine begreper som tidlig intervensjon, god mestringsfølelse osv. så er det både lite nytt og tungt stoff. Rådmannen må få ros for at hun for første gang i sin budsjett-tale viste at nedbemanning ville skje som følge av nye automatiserte/digitaliserte løsninger som kunne gjøre arbeidsoppgaver og personell overtallige. Men ser en på lønnsbudsjettet i fireårsperioden så gjenspeiler ikke det dette. Utgifter til lønn og pensjon øker med 8-10 millioner i året slik det har gjort de siste åene. i 2021 er økningen hele 14 millioner. Det er nok her hunden ligger begravet og det forhold som ingen politikere tør å snakke om at det er en kraftig nedbemanning, fortrinnsvis på høytlønnet ledernivå som skal til for å få mer balanse mellom inntekter og utgifter.

Budsjettdokumentet sier en del om god kommunikasjon. Når det gjelder eiendomsskatten så kommuniseres det med at takstene på eiendom forventes (ikke klare enda) å øke med i snitt 40 % og det foreslås å øke promillesatsen til 6 promille i 2018 , og 6.5 promille deretter. I og med at eiendomsskatten er den byrde som treffer nesten alle innbyggere og eiere av fritidsboliger skal vi prøve å hjelpe til med litt mere konkret informasjon:

Har du en eiendom som nå er taksert til 1 million, betaler du nå 5.500 i eiendomsskatt. Med en takstøkning på 40 % og 6 promille blir eiendomsskatten 8.400 for den samme boligen, altså en økning på over 50%. Er eiendommen din taksert til 2 millioner øker skatten din fra i år 11.000 til i 2018 16.400, 53 % økning hvis forslaget blir som framlagt. Dette synes vi er mye mer forståelig informasjon, men klart mindre salgbart både overfor befolkning og gjestebefolkning på hytter og i selveide leiligheter. At rådmannen da tillater seg å sette øverst på en liste over «positive nyheter» at det ikke foreslås å ta full effekt av eiendomsskatten neste år er ganske freidig. Hvis en hadde gjort det hadde økningen for samme eiendom med en takstverdi på 2 millioner nærmet seg 80 % på ett år! Hvor mye tåler hus og hytteeierne før de gjør opprør er vel spørsmålet?

På den dystre siden av budsjettdokumentet må vi også ta med at gjelda er faretruende 708 millioner ved årsskiftet og øker med nesten 100 millioner til i fireårsperioden. Måleparameteret netto driftsresultat er negativt i hele perioden. Det er anbefalt å ligge på +1.5-2%.

For å ikke gjøre dette alt for dystrert ( som det i grunnen er) så får vi ta med at gebyrsatsene for vann og avløp skal gå NED i 2018. Det er foreslått en reduksjon på 15 % på vannavgift og 20 % på avløp. Grunnen er oppbygging av betydelig fond som igjen skyldes stor byggeaktivitet og derav store inntekter fra tilknytningsavgifter særlig fra hytter. Tiltak som ungdomsklubb og annet forebyggende arbeid for barn og unge skal ikke merke nedskjæringer. Det er ikke forslag om endring av skolestruktur i dette dokumentet. Skeikampen Pluss foreslås å få et økt bidrag på 75.000 til ikke komersielle tiltak i Skeiområdet slik at denne bevilgningen nå blir på 1 mill kroner pr år. Budsjettet skal ferdigbehandles i Formannskap 21. november og endelig behandles i kommunestyret 15.desember. Det var ingen andre journalister til stede på presentasjonen i dag, kommunestyret var heller ikke fulltallig.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts