Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Partiene er i gang med sine nominasjonsprosesser og om to-tre uker får vi presentert listene av de to største partiene foran kommunevalget 2019. Det blir ganske spennende å se hvor mange partier som greier å stille liste neste år. En kan synes hva en vil om utviklingen men det går mot et to-partisystem som dominerer lokalpolitikken her i Gausdal. Når da de to største partiene har et teknisk samarbeid gjennom perioden slik AP og Sp har hatt det de siste årene så er kanskje mye av dynamikken og debatten i lokalpolitikken i ferd med å forvitre?  Det sammen med lite politisk handlingsrom og sterk administrativ styring gjør naturlig nok at interessen for lokalpolitikk er laber og valgdeltakelsen ved lokalvalg bekymringsfull lav.

For Arbeiderpartiet har sittende ordfører Hans O Høistad gitt melding om at han tar gjenvalg og det er antagelig ingen som gjør han rangen stridig som til førsteplassen på Ap sin valgliste.  Hvem som følger på plassene etter er vel egentlig ganske åpent. Partiet har som andre partier en utfordring med å finne kandidater. Det skal være representasjon av begge kjønn og helst i alle aldersgrupper, Underskogen i gausdalspolitikken er ikke særlig tett. Partiene har ikke aktive ungdomsorganisasjoner og unge som har prøvd seg i lokalpolitikken blir påfallende fort borte igjen. Arbeiderpartiet stiller ofte med varamedlemmer i kommunestyret og har også hatt møter der de ikke har vært fulltallige.  I partigruppa er det personer som har 8 perioder bak seg i lokalpolitikken. Det tyder ikke på sterk rekruttering i troppene.

Arbeiderpartiet har nå 10 medlemmer i kommunestyret og 3 i Formannskapet. De holder sitt nominasjonsmøte 22 november og da får vi se hvem som er neste års kandidater.

I Senterpartiet har førstekandidaten og varaordfører Jon Arild Sagheim sagt at denne plassen er «ledig». Gruppelederen og andreplassen sist Anette Musdalslien er antagelig mer enn klar til å rykke opp. Politisk redaktør i GD har allerede lansert henne som ordførerkandidat i Gausdal. Senterpartiet har nå 7 medlemmer i kommunestyret og 2 i Formannskap, De avholder nominasjonsmøtet 26 november så da vil neste års valgliste være klar. Ved sist valg utmerket partiet seg med flere yngre kandidater. Det blir spennende å se om de klarer å holde på ungdommen og rekruttere flere av dem.

Felleslista Frp/H og Bygdalista er partier som begge to har 2 representanter i kommunestyret og 1 hver i Formannskap. Toppkandidaten for Frp/ H Harald Eivind Bakke har frasagt seg denne plassen, det samme har førstekandidaten i Bygdalista sist valg Odd Steinar Bækken.  Det er vel foreløpig ganske åpent hvem som skal bekle de øverste plassene på begge lister. Noe nominasjonsmøte på denne siden av jul har vi ikke fått opplysninger om i disse partiene. Et maktskifte der andre enn Arbeiderpartiet er selvskreven med ordførerkandidaten avhenger mye av disse to partienes valgresultat. Skal Senterpartiet overta «tronen» må de antageligvis søke støtte her hvis de ikke sjøl gjør et brakvalg.

Til slutt i kommunepolitikken er det to som vi vel må omtale som «småpartier» uten å fornærme noen? Venstre og Miljøpartiet De Grønne har en representant hver i sittende kommunestyre. Olav Olstad i Venstre har signalisert at han vil fortsette, hvordan dette er i MDG vet vi ikke, men partiet har vel ikke gjort så mye ut av representasjonen i denne perioden?  Begge partiene har antagelig en jobb å gjøre med å få stilt fulltallig liste. Andre partier som er sterkt framme i rikspolitikken, SV og KRF har ikke vært med i Gausdals-politikken på en stund nå. Vi registrerer heller ikke spesielt aktive lokallag så mye skal vel til før det dukker opp nye partilister til valget i 2019?

Om en tre ukers tid vet vi hvordan de to største partiene rigger seg mot kommende kommunevalg. Vi kommer tilbake til det når listene foreligger.

Det har vært diskutert dette størrelsen på kommunestyregruppa, og skissert hvordan en reduksjon til 19 medlemmer ville slå ut med dagens representasjon. Ap ville fått 2 representanter mindre, Senterpartiet 1 mindre , det samme for Felleslista Frp/H. Kommunestyret vedtok at dagens kommunestyregruppe fortsatt skal ha 23 representanter ( etter forslag fra Ap). Når en ser på oppmøte og bruken av vara-representanter som er nå så kunne kanskje en reduksjon vært på sin plass men slik blir det ikke.

Valgdagene neste år er 8 og 9 september.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts