Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det har vært en del diskusjon om nye retningslinjer for bruk av Næringsfondet i Gausdal kommune, blant annet forsiktige hentydninger om at kanskje primærnæringene også burde kunne søke midler der. Denne bruken blir enkel for inneværende år for det er så å si ikke noe penger igjen å bruke.

Gausdal kommune har et stort Næringsfond, på ca 21 millioner. Det er satt som prinsipp at fondskapitalen skal beholdes og indeks-justeres slik at kroneverdien holder seg konstant. Forrentningen av fondskapitalen er skrøpelig, rundt 1 %. Da blir det sik at en blir skyldig på renteopptjeningen for at fondet skal holdes på samme nivå. I fjor utgjorde prisindeks-økningen 700 tusen og avkastningen var snaut 240 tusen. Da må det tas av konsesjonsavgiftene som er på romslige 1,8 millioner og fylle på fondet. Det beløpet utgjør for inneværende år ca. 500 tusen. 

Men så kommer en til det sentrale her som i saksutredningen er forsiktig beskrevet som «en del av midlene er disponert gjennom budsjettbehandlingen».  Hvorfor ikke si de som det er at en stor del ( 67.5 %) er disponert i driftsbudsjettet for kommunen. Altså over 2/3 blir det forsynt seg fra det som skal være et investeringsfond, men nå stort sett går til drift, det går til Næringsenheten på Lillehammer, Turistinformasjonen på Aulestad. Skiløyper og Skeikampen Pluss.   Det er en finurlig praksis som gjemmes i det fine ordet «partnerskaps-institutt» Men det er en praksis som er et ran av fondsmidler for å skjule utgifter til mer eller mindre ordinær drift av hver for seg gode tiltak.

Vi har sagt det før og gjentar det gjerne at politikerne  nå må være så voksne at de ber Kontrollutvalget se på om dette er riktig. Men at noen tør å gjøre det tviler vi sterkt på. Om avkastningen på en så stor kapital er tilfredsstillende er også et annet viktig spørsmål.

Men så ser en hvordan det går. Pengene er oppbrukt og lite eller ingen ting er igjen for å støtte nye utviklingstiltak. For året står det igjen lusne 150.000 og i en annen sak i samme Formannskapsmøte foreslår en å blåse ut det i et jafs.

Saken er en oppfølging av nyinnspillingen av filmen «Fjolls til Fjells» som skal bli en TV serie på TV Norge. Den skal mest sannsynlig spilles inn på Skeikampen, men da må kommuner og næringsliv legge penger på bordet. TV innspillingen er ventet å koste 25 millioner for en sesong ( 10-12 episoder) Filmselskapet ber om 3.5 millioner i sponsorinntekter og fra Gausdal er det ønske om 300.000 i kommunal støtte. Her foreslås de 150 tusen som står disponibelt på Næringsfondet brukt på en sak, samtidig som det er vist god kreativitet for å dekke den andre halvparten av beløpet. Enten ved å tappe ned selve fondskapitalen (som ikke har vært gjort før)eller å ta i bruk hele Formannskapets tilleggsbevilgningspost, eventuelt en  annen kombinasjon av dette.

Vi skal ikke gi oss ut på ironiske betraktninger om hvem som burde få roller i  den nye TV-serien, men anmoder nok en gang politikerne om å vurdere kritisk hvordan Næringsfondet i Gausdal brukes, eller misbrukes.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts