Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Vi har denne uka gjennom media fått grundig dokumentert kommunens avslag av heldøgns omsorg for en gammel dame med sviktende helsetilstand. Byråkratene, i først omgang kommunalsjefen for denne sektoren, prøver å forklare den uheldige hendelsen med regelverk, avviksmeldinger til overordnet helsenivå og å skyve på ansvaret mellom de ulike nivå innad i kommunen.  Hans overordnede, rådmannen, forholder seg helt taus og hans under-eller sideordnede, for eksempel  Tildelingskontorets leder, er også fraværende i diskusjonen. Antagelig med nedlagt taleforbud.

Det er tillyst en orientering om eldreomsorgen for Formannskapet førstkommende tirsdag. Det skulle forresten ikke forundre meg mye om den blir holdt for lukkede dører i tråd med kommunens manglende åpenhet.

Men det trengs ikke flere orienteringer, med fine plansjer utarbeidet av kvalitetsrådgivere og kommunikasjonsfolk i kommuneledelsens godt bemannede stab.

Det som trengs er at politikere, og da i første rekke ordføreren, tar tak i saken og lander den.

Det er ingen grunn til å tvile på at de opplysningene vi har fått i saken beskriver virkeligheten i denne saken. Spørsmålet blir da om ordføreren synes at håndtering av saken er riktig og kommunen verdig? Det må han svare på uten å bruke floskelen om at han ikke kan kommentere enkeltsaker. Denne saken er nå en offentlig sak og ikke en sak politikere og administrasjon kan gå i ring rundt grauten om. Fagfolk på ulike nivå har grundig kommentert at kommunen har håndtert dette feil. Da er tiden inne for å beklage og be om unnskyldning ikke prøve å overse det hele.

Mener ordføreren og andre politikere at dette er riktig håndtert så får det komme fram å si det. I så fall er den meningen på kollisjonskurs med alle andre som følger saken. Mener de det er uheldig får en beklage det som har skjedd og gi de berørte en uforbeholden unnskyldning for det som har skjedd. En slik unnskyldning bør følges av en forsikring om at dette IKKE skal skje igjen. Helst bør det også komme fram hvis det skulle skje igjen må de som er ansvarlige for det finne seg andre arbeidsoppgaver enn de har i dag. Stemningen i tredje etasje på kommunehuset blir antagelig ikke fullt så gemyttelig etter en slik utblåsning men det vil renske lufta i kommunen for øvrig.

Vi har sagt det før og gjentar det igjen. Det alvorligste i denne saken er at det antagelig er mange andre som har opplevd det familien Nilsen nå beskriver. Omsorgssektoren i Gausdal har i flere år vært «flinkest i klassen» på budsjett-disiplin og gått med solide overskudd eller mindreforbruk i forhold til budsjett som det heter. Det er lett å tro at slik «ansvarlighet» i forhold til å bruke lite penger gir seg utslag i uansvarlige omsorgstilbud som vi nå har fått belyst.

Ikke alle har krefter og mot til å ta kampen opp mot byråkratiet. Ikke alle vil blottlegge seg i media og oppleve ekstra ubehag utover det å kjempe mot den «dresskledde versjonen « av beskrivelsen i Øystein Sundes tekst : « Du måkke komme her og komme her».

Så på tampen av en turbulent uke i kommune-Gausdal gir vi helt gratis rådet om å beklage saken så fort som mulig!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts