Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Jeg tenker på boligkomplekset i Flatavegen 6, et hus det har vært mye diskusjon og debatt om i snart to år. Her er det 8 pasientrom, vaktrom/garderober og kjøkkendel.

En opprusting av lokalene til å være en slik karantenereserve medfører ingen fasadeendring, derav ingen byggesaksbehandling og ingen politisk behandling trengs for det er faktisk vedtatt å sette i stand igjen lokalene.

Setter en på flinke lokale håndverkere som nå kanskje har litt ledig tid supplert av kommunens egne folk med bygningskompetanse kan disse lokalene være fiks ferdig i løpet av de neste to ukene. Derved oppfyller kommunen de statlige kravene og slår samtidig to fluer i en smekk ved at lokalene er innflyttingsklare til det formål de er tiltenkt når krisen med Coronaviruset en gang normaliseres. Da kan lokalene vaskes ned/desinfiseres og brukes lik de var tiltenkt og som det ganske bestemt er behov for.

Husbanken gir støtte til slik rehabilitering og krisemidler som kommunene får nå kan også ganske sikkert brukes i dette tilfellet?

Oppussingen vil bli mye billigere enn de svimlende (og urealistiske ) millionbeløp som delutredningene for framtidas eldreomsorg  opererer med . Og kommunen blir godt rustet med egne beredskapslokaler. Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets eksperter som fortsatt står fast ved at smitte-toppen antagelig kommer en gang i mai. Dit er det fortsatt god tid.

Det vil nærmest være en utrolig flaks at kommunen her enten med pasienter på institusjon eller i eget hjem kommer utenom at det blir behov for slike plasser. Da gjelder det å være forberedt.

Det er opplyst om at Helsehuset på Lillehammer skal ha denne beredskapen. Like før påske fikk de sine to første smittede i institusjon. Det har også ført til første dødsfall av institusjonsbeboer her i distriktet.

Det virket som om heletjenesten på Lillehammer ble litt «tatt på senga « her? Det må, selv om det er en krisetid, være lov til å stille noen spørsmål?

Var lokalene klargjort, var det satt opp vaktlister/turnus for denne situasjonen og var det smittevernutstyr som kunne takle dette? Det førte til at et tjuetalls helsearbeider ble satt i karantene, i seg sjøl en svært utfordrende situasjon.

Det er også grunn til å undre seg over hvordan smitten kom inn på Helsehuset? Med nærmest full nedlukking og ingen mulighet for å besøke noen der. Da står nesten bare smitte via ansatte igjen som mulighet. Dette kan skje, men er det da gode nok registreringer / egenmeldinger for de som kommer inn og skal jobbe i helseinstitusjonen enten som faste eller ekstrahjelp/vikarer?

Vi kan lese om at nesten halvparten av sjukehjemmene i Oslo har Coronasmitte. Det er en tragedie som har ført til mange dødsfall, som vi for all del må søke å unngå her i Gausdal. Og hvis smittespredning skjer må alt stå klart for å reagere raskt og riktig der og da. Regjerningen pålegger nå dette i alle kommuner. Det kan sikkert være fellesløsninger, men jeg tror en egen løsning i egne lokaler er vel så trygt og kan reagere vel så raskt i en slik situasjon. Nå må kommunen kjenne sin besøkelsestid og sette lokaler i stand for dette lokalt og ha bemanningsplaner og beredskapsutstyr klart.

Det siste innbefatter smittevernutstyr. På spørsmål om dette henvises det til at Fylkesmannen nå koordinerer dette for alle kommunen i Innlandet. Samtidig leser en om at sykehusene og intensivavdelingen mangler slik utstyr. Da kan en omtrent tenke seg hvordan situasjonen er i kommunehelsetjenesten? Vi har en oppegående syfabrikk her i Gausdal. Andre søm-bedrifter rundt om i landet har snudd rundt og syr smittefrakker og munnbeskyttelse så fort de bare kan. Kanskje det var en ide for Gausdal og prøve å ordne seg med lokale krefter der også? Alt slik utstyr er vel bedre enn å ikke ha noe?

Vi må beskytte institusjonsbeboerne og helsepersonellet vårt som står i frontlinjen i disse dager. Da må kriseledelsen her også gi svar på hvor mye av nødvendig utstyr er på lager og hvor lenge varer det hvis vi får x antall smittede som krever døgnbehandling av helsepersonell?

En må sette alt inn på å holde helsetjenesten i kommunen smittefri det er ikke med risiko for liv og helse de som arbeider der skal utføre en helt sentral jobb under en pandemi, Og det er ikke med smitte til de svakeste som har institusjonsplass, der et utbrudd ofte vil føre til avslutning av livet, vi skal møte denne krisen. Det er ikke en verdig avskjed med våre gamle og alt må settes inn på å unngå det.

Gjenåpning

Mange både smittevernfagfolk og fagansvarlige innen barnehage- og skolemiljøet er skeptiske til en rask gjenåpning av tilbudene for de minste barna. Det er det antagelig god grunn til. Å lære de minste god smittevernhygiene og begrenset sosial kontakt er ikke lett. Det er varslet en veileder på hvordan dette skal skje like over påske. Den er mange spente på både innholdet og hvordan det skal løses i praksis.

Det er ikke over

Vi siterer fylkets øverste beredskaps og smittevernsjef, Fylkesmann Knut Storberget, som før påske innstendig anbefalte oss å IKKE senke skuldrene enda. Her i Innlandet virker det som om folk har tatt alle råd og henvisninger på det største alvor. Det bør vi fortsette med for dette er nok dessverre på ingen måte over. Det kan ta lang tid.

Så får vi slutte der vi startet ,I Flatavegen 6. Legg all prestisje til side rundt dette bygget og sett det raskt i stand for bruk i denne vanskelige situasjonen vi er oppe i nå og for at det kan bli til glede og nytte i etterkant når vi har ridd av denne stormen! 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts