Politikk
Det koster å ha hytte i Gausdal
Det koster å ha hytte i Gausdal
Olav Iverslien
Redaktør

De aller fleste må nok belage seg på en ganske kraftig økning av denne skatten i år. Alle eiendommer er nå taksert på nytt og kvadratmeterprisen for både boliger og hytter som danner grunnlaget for taksten har økt kraftig. Fra 9.000 til 13.000 for bolig og fra 15.000 til 21.000 for fritidsbolig/hytte. Tomteprisen i takstgrunnlaget er også doblet fra den taksten som har vært de siste 10 årene og er nå på 200 000 for standart 1 måls tomt. De andre faktorene i takstgrunnlaget er beholdt , men det er noen justeringer  for eksempel på sonefaktor som sier noe om hvor eiendommen ligger.

Det som kalles indre faktor er satt ut fra eiendommens alder og tilstand. Ytre faktor  ser satt ut ifra om eiendommen er tilknyttet offentlig vann, avløp og veg. Verdien for hus og tomt  multipliseres så med disse tre faktorene og summen multipliseres med 5.5 promille for å finne skattebeløp for dette året. Det er klagefrist hvis en mener taksten er feil fram til 12.april, men regninga for første termin av fire kommer allerede nå først i mars med betalingsfrist 20.mars og den må betales selv om klagen ligger til behandling.  En annen mulighet for at beløpet kan bli litt mindre enn det du får presentert nå er om kommunestyret finner ut at promillesatsen skal reduseres. Den totale satsen som er beregnet etter nye takster er ca. 3 millioner høyere enn det som er budsjettert med for året 2018.

Nå kan en vel si at foreløpig regnskapstall med solid overskudd for kommunen i 2017 er en ganske dårlig timing for å få folk til å få stor forståelse for at inntektene fra eiendomsskatten skal øke så mye som den gjør. Det er nok store variasjoner for den enkelte hus- og hytteeier her, men gjennomsnittlig så øker nok årsbeløp for eiendomsskatt med 40-50 % i år. Det er et stort hopp fra ett år til et annet.  Nå er det også slik at de de nye takstene skal gjelde i 10 år og med såpass høy promillesats så har kommunen plutselig tatt ut nesten hele inntektspotensiale for tiårsperioden i et jafs. Regjeringen har blant annet fremmet forslag om at maks sats for eiendomsskatt skal reduseres fra 7 til 5 promille. Vi får si som kommunens informasjon tydelig påpeker. Les takstbrevet nøye, spør om det som er uklart og klag hvis du mener det er feil.

Eiendomsskatten utgjør nå ca. 40 millioner av kommunens inntekter. Det nærmer seg en tidobling etter den ble innført i 2008.

Olav Iverslien
Olav Iverslien

Relaterte artikler

Cron Job Starts