Politikk
Randi Kristiansen og Jane Holoen ønsker velkommen til  forhåndsstemming
Randi Kristiansen og Jane Holoen ønsker velkommen til forhåndsstemming
Olav Iverslien
Redaktør

Vi treffer valgkorpset i Gausdal kommune med nestor Kjellfrid Flækken , som påstår at hun har overlatt ansvaret til Randi Kristiansen og Jo Morten Høistad nå, sammen med Jane Holoen som betjener resepsjonen i kommunen. Ho Kjellfrid er nok med i kulissene sier Jane og Randi, hun er den som har mest erfaring med valg.

Valg er en viktig hendelse og bærebjelken i lokaldemokratiet mener Kjellfrid. Vi legger til rette for at flest mulig skal få stemme, så er det opp til politikerne å skape engasjementet for stemmegivning. Hun er helt enig i at valgdeltakelsen ved kommunevalget her i Gausdal for fire år siden var kritisk lav. Rundt 55 % og 20 prosent dårligere enn ved Stortingsvalget i 2017. Kom og stem når det måtte passe sier Kjellfrid. Her skal alle bli godt mottatt enten de er gamle og vil gjøre ting i fred og ro eller unge og usikre på hvordan dette fungerer.

Det rigges til to stemmeavlukker i resepsjonen i kommunehuset og et eget venterom ved siden av Servicetorget for de som eventuelt venter på tur. Valg er regulert av et strengt regelverk. Det skal alltid være to stemmemottakere i lokalet og valg av stemmeseddel skal skje i et avlukke uten innsyn fra noen.

Hva er viktig å ha med seg lurer vi på. Ta gjerne med valgkort som de fleste nå har mottatt og husk legitimasjon med bilde presiserer Jane Holoen. Vi kjenner mange, men er vi usikre må vi forlange legitimasjon. Noe særlig mer er det ikke å si. Det er mulig å stemme alle hverdager i kommunehuset fram til 6.september. Lørdag 31 august er det også åpent og kveldsåpent tirsdag og torsdag siste uka.

Det mulig å forhåndsstemme 2. september på Follebutunet og Granheim og 4. september på Forsettunet også for de som ikke er beboere der. I og med at Gausdalsdagen i år er 7.september er det ikke mulig å avgi stemme da. Siste frist er fredag 6.september før valgdagene som i Gausdal er 8 og 9 september med valglokaler i Østre, Forset og Svatsum.

Det er tre valg i høst. Foruten å stemme på nytt kommunestyre skal det velges til det nye Innlandet Fylkesting som trer i kraft 1. januar 2020. Stemmer avgis sammen med kommunevalg stemmingen. Så er det kirkevalg, med mulighet for å stemme på kandidater til Menighetsrådene. Det er forhåndsstemming også der på Kirkekontoret i Vestre i samme tidsrom som annen forhåndsstemming på tirsdager og onsdager og på Kulturhuset fra lørdag 31.08 – fredag 06.09

Endre på seddelen

Du kan gi tilleggs-stemme ved å sette kryss foran kandidaten på lista. Det er ingen begrensninger på hvor mange du vil gi slik tillegg. Du kan også føre opp kandidater fra andre lister på den partilista du velger. Det blir såkalte «slengere», men reduserer verdien av partistemmen. Du kan IKKE stryke noen på lista lenger. Det var nok en yndet øvelse når det var tillatt. Og du kan stemme blankt, for det finnes blanke stemmesedler å bruke. Er det mye «klussing» på listene lurer vi på? Svært lite sier Kjellfrid og det skal nå svært mye til at partistemmen blir forkastet om det skulle være gjort noen feil.

Mange bestemmer seg tidlig

Kjellfrid Flækken liker statistikk og har tallene for avgitte forhåndsstemmer. Ved siste Stortingsvalg var faktisk 40% av stemmene avgitt før valgdagen. Siste kommunevalg 12 %. Nytt av året ellers er nye krav til opptelling og nytt tellested. Vi er pålagt å telle alle sedler manuelt ved dette valget for å fjerne enhver tvil om datafusk. Nå har vi heller ikke lenger felles opptelling med Fylkeskommunen i Fylkeshuset. Det er rigget eget tellelokale hos Lillehammer kommune for de tre sørdalskommunene. I praksis betyr dette seinere endelig valgresultat forteller Flækken. Vi har nok partifordelingen på mandag kveld, men den endelige mandatfordelingen på navn er først klar tirsdag 10.september kl. 1700.

Noe mer å huske på? Vi kan foreta forhåndsstemming ved hjemmebesøk hvis det er nødvendig sier valgkorpset. Ta kontakt så er vi behjelpelige. I år er en tilbake med 18 års grense for å stemme etter forsøk med 16 åringer siste kommunevalg. Og husk legitimasjon med bilde sier valgfunksjonærene enda en gang. Vi husker vel alle fru Gahr Støre som måtte reise hjem etter dette når hun fulgte mannen til valglokalet sist. En sak som fikk mye medieoppmerksomhet, men som var helt korrekt håndtert i valglokalet. Godt valg og velkommen til oss for å stemme tidlig oppfordrer valgstaben I Gausdal kommune!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts