Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det er noen endringer i forhold til den plassering kandidatene hadde på valglistene. Størst spenning er det kanskje for de listene som har bare en representant der kumuleringen(dobbeltstemme) får de største utslag. Vi kan begynne med den nye konstellasjonen Tverrpolitisk liste mellom Frp, V og H. Her var det Frp sin representant Stig Melbø som ble kommunestyrerepresentant, foran Olav Olstad og Marie Louise Lørken. Olstad rykket ned fra førsteplassen på valglista og en kan vel si at hans siste mer eller mindre desperate forsøk på å få fortsette i politikken var mislykket?

For Miljøpartiet de Grønne fikk de inn sin førstekandidat fra lista, Inge Bugge Knudsen.

Bygdalista er inne med Viggo Haugen og Randi Noreng, samme rangering som på valglista.

På Arbeiderpartiets liste er det også en del omrokkeringer, De ni som har fast plass er i denne rekkefølgen: Hans O Høistad, Jan Erik Kristiansen, Anne Synnøve Østensen, Helene Dypdal, Heidi Kristiansen, Jens N Høistad, Stein Erik Skjeldsvold, Alfred M Johansen og Marit Dahle Johansen.

Senterpartiets 10 faste representanter er i samme rekkefølge: Anette Musdalslien, Paul Kristian Lillelien, Ole Kristian Klåpbakken, Aslaug E Olsen ,Jon Arild Sagheim, Ingvild Ø Hårstadhaugen, Eystein F Forset Jan Ole Helleberg, Einar Einstad og Hans Forrestad.

Vi får ønske alle 23 lykke til med sitt nye verv. Når ordførernavnet er klart skal vi selvsagt presentere det.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts