Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det var valg til styrer og utvalg som enda ikke var bestemt som preget mye av sakslista  for dette  kommunestyremøtet.

Som fast styremedlem i Langsua Nasjonalparkstyre ble Ordfører Anette Musdalslien valgt.

Det er vedtatt felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, 3 personer fra hver gruppe med en politikerrepresentant og varamedlemmer.

Rådet ser nå slik ut: Arve Bergum, Sverre Karper og Anne Dina Bjerke, vara Laila Engjom, Marit Randi Solberg, Einar Granum og Anne Grete Svendsen, vara Anne Toftemo Kvisberg, Politikerrepresentant ble Paul Kristian Lillelien med Mari Nerjordet som vara. Dette rådet har første konstituerende møte 11. desember.

Fjellstyret har en viss status i en kommune som Gausdal med store utmarksområder. Det er 5 faste medlemmer der med personlig vara. For neste fireårsperiode ser det slik ut: Ola Kleiven, leder, vara Ingvild Hårstadhaugen, Bjørnar Kruse, nestleder, vara Hans Martin Graedler, Kari Kirkebø, vara Paul Kristian Lillelien, Helene Dypdal, vara Anne Synnøve Østensen og Alfred Johansen , med vara Tor Egil Klufthaugen.

Så ble det nedsatt Valgnemd som består av medlemmer fra alle politiske partier i kommunestyret, sammensetningen er slik: Anette Musdalslien. Inge Bugge Knutsen, Viggo Haugen, Stig Melbø og Anne Synnøve Østensen.

Som Representant til Kirkelig Fellesråd ble Einar Einstad valgt med Mari Nerjordet som varamedlem.

Noen flere valg ble også fortatt og det vil bli og finne på referat fra møtet og kommunens hjemmesider etter hvert. Alle valg ble raskt og effektivt avviklet og hele møtet unnagjort på under en time. Litt diskusjon var det om saken med Interkommunalt Politisk Råd. Men i og med at stillingen som og ansettelse av regionrådsleder er tatt ut av saken ble den tiltrådt også.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts