Skip to main content
annonser
Politikk
Kommunepolitikken starter opp igjen nå
Kommunepolitikken starter opp igjen nå
Olav Iverslien
Redaktør

Størst interesse knytter det seg nok til ny detaljregulering for Olav Thon Gruppen på Skeikampen. Det er en sak som har versert siden november 2015 og med konkrete drøftinger og saksbehandling siden juni 2016. Det viser hvor lang tid det tar og få til endringer og utbygging når et vanlig byråkratisk saksbehandlerløp skal følges. Planforslaget er en prinsipiell viktig endring av sentrumsområdet på Skei fra ervervsmessig formål til selveier fritidsbebyggelse. Planene kan utløse bygging av over 400 fritidsleiligheter i nybygg og bruksendring for 56 nåværende utleieenheter i samme sentrumsområde ( Skitorget) og det blir en helt ny infrastruktur for veg, parkering og bebyggelse i sentrum på Skei.

En annen sak som har versert lenge, alt for lenge , er regulering av område for fyrverkerilagring på Volden i Follebu.. Der er det drevet ulovlig i over 10 år nå, og det går vel i retning av en ny rekord i kommunal unnfallenhet? Planforslaget inneholder grundige beskrivelser av kulturminner, biologisk mangfold, forurensningsfare og flomfare. Det kan se ut som det står lite om de klart ulovlige forhold som har pågått på eiendommen knyttet til mengde lagret eksplosiver? Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har nå tillatt maks 10 tonn lagret mengde der. Hvordan skal dette kontrolleres og håndheves? I denne saken har det også før jul vært en aksjon der politi og arbeidstilsyn tok seg fysisk inn på området. Arbeidstilsynets rapport som avdekket ulovlige boforhold er enda ikke ferdigskrevet, men er omtalt i andre media. Boligbruk er nok imidlertid alment kjent for beboere i nærområdet. Kommunen har i såfall lukket øynene for dette i årevis. I etterkant av omreguleringssaken vil eiendommen gis en tillatelse til bruksendring med visse vilkår. En får håpe at disse vilkårene fanger opp de uregelmessigheter som har vært på området. En får også håpe at eier av eiendommen har betalt sine gebyrer og tvangsmulkter fullt ut før planen vedtas.

De siste planene for detaljregulering som skal behandles gjelder to felt i Kjoslia, Skei. Dette er et nytt hytteområde som strekker seg fra skistadion nede ved Skeiselva og opp til Austlid etter det som skal bli ny adkomstveg til Vesleseter / Glåmhaugen. Etter hvert vil det også bli med ny bru over Skeiselva som vil gi tilgang til stadionområdet for Skeikampen Skiarena. Totalt ferdig utbygd snakker en her om ca. 400 nye hyttetomter på Skei.I denne omgang er det 29 tomter for Kjoslia As nederst i dette feltet ( Kjoslia 2) og 15 tomter øverst mot Austlid EngerOlsen/ Nustad ( Kjoslia 3). Så det er mange planer på gang særlig i Skei-området for tida. Med så stor saksmengde og befaringer blir det nok et heldagsmøte for Planutvalget. Formannskapet har sitt første møte tirsdag 23 januar og første kommunestyremøte er 1.februar.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts