Skip to main content
annonser
Politikk
Eldrerådet går også mot nedlegging av institusjonsplasser
Eldrerådet går også mot nedlegging av institusjonsplasser
Olav Iverslien
Redaktør

 I innspill til det kommuneadministrasjonen legger fram som teoretisk sett gir innsparinger blir ofte avvist ved at det er protester mot administrasjonens forslag som ikke gir løsninger som betyr innsparinger.

Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har ikke gått i den fella. De er helt tydelige på hvordan kommunen kan spare utgifter i denne sektoren. Svaret er en enklere administrativ ledelse for hele sektoren med færre administrative stillinger å forholde seg til.

Som bakgrunn for sin uttalelse sier de at omsorgstjenestene må være tilpasset den enkeltes behov og ikke som mange nå føler at det er de eldre og pleietrengende som må tilpasse seg de tjenestene som tilbys.

Pleiepersonalet ute i felten enten det er institusjonsbasert sykepleie eller hjemmetjenester og fastlegene vet nok om brukernes behov. Nå er det 4-5 nivå mellom de som yter tjenesten og kommunedirektøren på toppen av beslutningspyramiden. Rådet mener at en omsorgsleder er nok og at det skal være direkte kontakt mellom de som yter tjenestene og denne lederen. Med nødvendig administrativt støttepersonell og kanskje 1-2 avdelingsledere kan en redusere stillingene her til totalt 4 som leder denne tjenesten og spare inn 5-6 millioner ved en enklere og mer direkte administrasjon. Det vil også gjøre Tildelingskontoret overflødig. Dette mener de vil gi mye bedre samhandling mellom de ulike tjenestetilbudene og en mye mer fleksibel eldreomsorg. Rådet vil også at det opprettes en raskt virkende kommunal klageinstans for de som mener de ikke har fått det tilbud de har krav på.

De går samtidig mot inntrykket som delutredningene skaper at «hvis vi har ledige plasser- blir de brukt» Der foreslås derfor å ha færre slike plasser. Rådet mener tvert imot at sikkerhet for plasser gjør at eldre venter i det lengste for å be om hjelp.

Det blir også etterlyst en bedre sammensetning av brukerrådene for de ulike tjenestene og de etterlyser en lindrende avdeling for personer i siste fase av livet. Rådet mener bestemt at å spare inn på matservering, utkjøring av mat og kantinedrift ikke er der det skal spares. Næringsrik mat er grundig dokumentert av Forbrukerrådet at er dårlig mange plasser og en skam for tilbudet til de som er mest trenger et sunt og ernæringsrikt mattilbud.

Videre anbefaler rådet at boligene i Flatavegen 6 settes i stand igjen og tas inn i det kommunale omsorgstilbudet, blir lokalene stående tomme enda lenger betyr det enda mere forfall av bygningsmassen.

Rådet avslutter sitt innspill, til møtet i Tjenestekomiteen neste uke, at de anbefaler at alle plasser i sykehjem og omsorgsboliger bevares, og de brukes etter behov. Rommene er der og god kapasitet mener de reduserer behovet automatisk. Alle vil ha det det er knapphet på også i denne sektoren.

Slutt- setningen i et 4 siders grundig dokument er at en forenklet ledelses-struktur i Omsorgstjenesten vil kunne redusere årlige driftskostnader med 5-6 millioner.

Da får vi håpe Tjenesteutvalget behandler dette innspillet seriøst og våger å ta den diskusjonen som administrasjonen behendig og nesten alltid unnlater å gå inn i. Forslagene er helt i trås med politikernes føringer for hele innsparingsdebatten nå i vår. Reduksjon av administrative stillinger og beholde de som arbeider i direkte kontakt med brukeren. 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts