Skip to main content
annonser
Politikk
Ingen støtte for å legge ned institusjonsplasser
Ingen støtte for å legge ned institusjonsplasser
Olav Iverslien
Redaktør

 Tjenestekomiteen har fått mange innspill og de er både konstruktive og gode. Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har levert en grundig gjennomgang av delutredningene som vi har omtalt før her. Det er som vedlegg til saken en kommunal versjon med oppsummering av det som kom fram på folkemøtet 4 mars som samlet full sal i Kulturhuset. Pensjonistforeningene har en begrunnelse for sin innsamling av over 1.000 underskrifter mot nedleggelse av sjukehjemsplasser og det følger 9 sider med frie kommentarer kommet via kontaktskjema på kommunens hjemmeside. I tillegg til dette er det oppsummering av innspill fra møter med tre fokusgrupper som skal legges fram på møtet.

Innspill i en retning

Innspill via hjemmesiden er på 10 sider med interessant lesning som absolutt anbefales å bli lest. Men det er vanskelig å finne noen som helst slags støtte for delutredningenes konklusjoner der. Noen innlegg er anonyme andre navngitte, alle kommentarer fra folk som tydeligvis kjenner helsektoren i kommunen godt.

Det stilles store spørsmålstegn ved om pleie i eget hjem er både kostnadseffektivt og gir nødvendig trygghet i ei grisgrent bygd som Gausdal. Det belyses mye kjøring og uproduktiv tid i bil med tilsvarende driftsutgifter kontra å ha sjukehjemsplasser og behandle flere under samme tak. Det hevdes sikkert med rette at de som søker plass gjør det fordi de føler utrygghet og mener de trenger andre boforhold med tilsyn og pleie. Og det stilles spørsmålstegn ved hjemmebesøkene forut en tildeling eller avslag der kommunens folk er mest opptatt av å fortelle vedkommende at jo han/hun greier seg godt i eget hjem.

Både administrasjonen og politikerne oppfordres til å gjøre seg bedre kjent med tjenesten ute i felt og ikke bare lytte til det administrasjonen legger fram. Det nevnes av flere at det er for mange ledere/mellom ledere i denne tjenesten og at det trengs mere fleksible tjenester der fastleger og hjemmesykepleiens vurderinger må få større gjennomslagskraft enn et Tildelingskontor som nå bestemmer alt. Lytt til de som har direkte kontakt med pasienten er hevdet som et nødvendig råd for en bedre tjeneste. (Dette er jo nærmest identisk sammenfallende med det Eldrerådet har spilt inn i denne saken)

Flere av de som har innspill berører kommunens skrale økonomi. Ikke legg skylda på folket for at kommunen har havnet på Robek-lista sies det. Og det å legge ned sjukehjemsplasser er en for lettvint løsning til å komme seg ut av den økonomiske krisa. Mange berører ledelsesstrukturen og en for liten kontakt og vektlegging av fotfolket i denne sektoren. Ikke la det å ta fra de som har minst og gi i til de som har mest (med solide lederlønninger) bli det nye slagordet for Gausdal skriver en. Med klar forståelse av at svake grupper ikke må lide for skakkjørt kommuneøkonomi. Som en ser ganske klare signaler. Men blir de hørt?

Komiteen har en svært viktig jobb nå

Uttalelsene både fra fagforeningene, de eldre og «folkets røst» gjennom frie innspill i saken går i en tydelig retning. Tjenestekomiteens leder Jon Arild Sagheim har en krevende jobb for å få landet dette. Med seg i komitearbeidet har han et flertall med ganske uerfarne politikere pluss en politiker som nesten uten unntak støtter det administrasjonen går for. Dette blir en god syretest for om politikerne vi har valgt klarer å utøve politikk og snu framlagte utredninger i tråd med folkeviljen og den jevne innbyggers oppfatning om kommunal drift i en veldig viktig sektor. Men det sammenfaller veldig godt med de målsettingene kommunepolitikerne sjøl satte både for dette arbeidet og for en omstillingsprosess som er gjennomgripende for alle sektorer i samme periode nå. Det politiske arbeidet er vanskeliggjort i en tid uten å kunne gjennomføre ordinær møtevirksomhet.

Tidsplanen for denne saken videre er stram. Allerede 29. mai, 14 dager etter møtet denne, uka skal komiteen gi sin innstilling. I sakspapirene er det under teksten:» Kommunedirektøren legger fram saken for Tjenesteutvalget som gir sin innstilling». Ordlyden skulle kanskje vært omvendt her? Inn i denne saken spøker Fylkesmannens krav til en rapport som Robek-kommune innen 1 juli. Det står i sakspapirene at kommunestyret «holder fast ved framdriftsplan for dette innen 1 juli» Det var vel en ganske uforpliktende enighet med ordfører om at målsettingen var å klare det? Men fylkesmannen har i brev til kommunen etter kommunestyre møtet fastslått at fristen ikke er endelig i disse Coronatider.

Skal Tjeneste komiteen snu ganske mye om på delutredningenes konklusjoner trenger de antagelig mer tid? Det må de i tilfelle kreve og få innvilget. I denne saken står folkevilje ganske steilt mot kommuneadministrasjonens vilje. Nå får velgerne sjå hvem som vinner fram. Vanligvis blir det administrasjonen, vi får håpe at det denne gangen kan snu? Møtet i Tjeneste komiteen starter kl. 1200 fredag 15.05. Møtet blir overført på web-TV. Planen er å sluttbehandle denne saken i Formannskap 10. juni og endelig i kommunestyret 18.juni.

Selv om Lokalavisa er i en nedtrappingsfase skal vi love å følge opp dennen viktige saken til den er endelig avgjort. 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts