Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Støre ble tatt imot av ordfører Hans Oddvar Høistad og på Granheim møtte han styreleder i Sykehuset Innlandet, Anne Enger, samt Andersgård og Millum fa sykehusledelsen og en stor gruppe pasienter, pårørende, ansatte og andre som er sterkt i mot det som nå skjer på Granheim.

grheim 2

Støre møtte sykehusledelsen sammen med ordfører Høistad

Sykehusledelsen orienterte om den pågående prosessen og sammenhengen det hadde med innsparinger fram mot et nytt Mjøssykehus, og en forankring i samhandlingsreformen der kommunene skal ta større ansvar for rehabilitering av alle pasientgrupper. Planen er å flytte virksomheten til Lillehammer Sykehus og til en egen avdeling der. Dette mener både brukere og ansatte ikke er et fullgodt alternativ til den spesialiserte og omfattende behandlingen som Granheim gir.  Støre fikk høre begge parters syn på saken og tok seg også tid til å prate med en del av de frammøtte. De uttrykte nærmest uten unntak bekymring og frustrasjon over at tilbudet nå skal flyttes og at virksomheten på Lungesjukehuset her i Gausdal med langt over 100 årig behandlingshistorie skal bli borte. Om Støre kan gjøre noe med å stoppe denne saken er vel heller usannsynlig, men nå er i allefall partiledelsen grundig orientert om forholdne både i Sykehuset Innlandet og lokalt her i Gausdal.

Olav Iverslien
Olav Iverslien