Skip to main content
annonser
Politikk
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Olav Iverslien
Redaktør

 Takstene for alle eiendommer i Gausdal er ganske nye (2018) men grunnet usikkerhet rundt dette med pliktig reduksjonsfaktor på 30 prosent av antatt markedsverdi på eneboliger har kommunestyret, etter råd fra administrasjonen bestemt at det for eneboliger skal brukes Skatteetatens verdier og det medfører at alle hytter (2756 pr. 2019) og bolighus på alle gardsbruk må takseres på snytt. Dette arbeidet vil starte nå og er en omfattende ny takseringsjobb. Dette på tross av at kommunen har god dokumentasjon av at beregningsgrunnlaget for både hus og hytter i kommunen ligger på ca .60 prosent av salgsverdi, altså 10 prosent lavere enn kravet.

Pass på boligverdien

De nye beregningene skal gjelde fra 2021. Når det gjelder eneboliger er det Skatteetatens tall 2 år før som brukes. Det betyr at det er verdiene som står i ferdigutfylt selvangivelse for 2019 som snart blir sendt ut som brukes. I post 4.3.2 i denne - boligopplysninger- grunnlag for formuesverdi, Bolig /Bofelleskap/Boligsameier (side 2) framgår beregnet markedsverdi for boligen og formuesverdien for ligningen (det som tillegges formuen og evt. beregnes formueskatt av). Denne ligningsverdien utgjør ca. 25 % av beregnet markedsverdi. Det er altså et mye mindre beløp det beregnes formueskatt av enn det beregnes eiendomsskatt av. Vær også obs på at det er oppgitt eierandel og ved felleseie ( ektefeller) der hver skatteyter oftest oppført med 50% av markedsverdien. Dette virker nok litt komplisert. For kommunens del fraskriver de seg eventuell klage på denne markedsverdien. Det må skatteyter få endret i sin skattemelding hvis kommunen skal bruke et lavere beregningsgrunnlag. Skatteetaten er klageinstans og der du får endringer godkjent. En annen fordel for kommunen er at disse verdiene også indeks-justeres hvert år automatisk slik at det totale beregningsgrunnlaget som de skal regne eiendomsskatten av øker automatisk og ikke står stille i 10 år slik som takseringsreglene for bolig var før. Økningen er ca 5 % årlig. Når du finner formuesverdien for din bolig, som skal gjenspeile markedsverdi ved salg, er det en obligatorisk reduksjon på 30 prosent før det beregnes eiendomsskatt.

Mer eller mindre Eiendomsskatt?

Alle boligeiere bør kontrollere dette når årets ligningspapirer foreligger. Sammenlign gjerne med det du betalte i 2018 hvis du vil se om nivået endrer seg vesentlig. I 2019 var satsen for eiendomsskatt i Gausdal 6.1 promille. I 2020 er satsen satt av Stortinget il maks 5 promille og det er varslet ytterligere nedjustering til 4 promille i 2021. Alle vil nok merke mindre skatt på bolig i 2020 da bergningsgrunnlaget for alle nå reduseres med 30 prosent. Spørsmålet blir hvordan dette slår ut i 2021 og årene framover? Beregningene som var grunnlaget for vedtaket i kommunestyret viser at den totale skatten raskt er oppe igjen mot 40 millioner årlig og nedgangen i 2020 blir kortvarig.

Alle hyttene i kommunen blir taksert om på nytt med et beregningsgrunnlag så nært opp til salgsverdi som mulig. Så trekkes der også fra en reduksjonsfaktor på 30 prosent også der før skatten utregnes. Boliger på gardsbruk vil også få ny takst, Mange vil nok gjøre lurt i å se tilbake på de takstene som kom i 2018 og vurdere utviklingen i dette.

Synes du dette var litt komplisert så er vi helt enig i det. Nåværende takster var i ferd med å «sette seg» og det må oppleves ganske unødvendig at hele takst- regime endres så kort tid etter siste gjennomgang?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts