Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Saken kom fra Formannskapet uten merknader men med varsel om at posisjonen ville komme tilbake til saken i kommunestyret. Etter en ytterligere begrunnelse fra leder av enheten Helse og Mestring, Inger Ellen Walhovd og leder av hjemmetjenesten for hele Gausdal, Siv Janne Klufthaugen (bildet)ble det et ganske langt gruppemøte for Ap/Sp.

Begrunnelsen for flytting som de to lederne argumenterte for var i hovedsak bedre kontakt og samhandling med øvrig helsepersonell ( lege , psykiatri, fysioterapi og ergoterapi). Mer rasjonelle tjenester ved mindre kjøring til og fra Forset som igjen ville gi mer tid til pasientene og bedre driftsøkonomi samt at den løsningen som administrasjonen nå foreslo ville være rimeligere enn å oppgradere de midlertidige lokalene på Forsettunet til nødvendig standard. De gjorde også et poeng av at flyttingen ble finansiert med egne midler på fond.

Resultatet etter gruppemøtet var at flertallet i opposisjonen(minus 3 i Sp) ville holde fast på at dette måtte inn i den ordinære budsjettbehandlingen for 2019 til høsten.  Det var forskjellige meninger om dette i den ganske lange debatten som fulgte. Både  Olav Olstad  V og Harald Eivind Bakke Frp var sterkt for å gjennomføre endringen.

Olstad forlangte ved møtets slutt en protokolltilførsel til saken.

Arbeiderpartiets gruppelederAnne Synnøve Østensen gav en usedvanlig hard kritikk av rådmannen/administrasjonen for å ha fortsatt utredning av denne saken uten kommunestyrets godkjenning i vedtak. Hun undret seg over det store sprik for kostandene nå og ved budsjettbehandlingen  før jul og ville ha utredet alle kostander inkludert carporter for hjemmetjenestens biler og hva en ombygging i Forset ville koste til ny budsjettbehandling for 2019.

Ved avstemningen falt instillingen fra administrasjonen mot 16 stemmmer for å ta saken inn i neste års budsjettbehandling.

Så inntil videre forblir hjemmetjenesten i Forset og en flytting /endring vil etter dette tidligst skje i 2019.

Planen var at hjemmetjenesten skulle inn i de lokaler som ligger mellom resepsjonen og kafeen og at Fjellstyret / Langsua skulle flytte inn i de tomme banklokalene i enden av kommunehuset.

Nå tar kommunestyret ferie til 30. august. Formannskapet har sitt første møte til høsten 21.august.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts