Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Fjernmøte betyr at de fleste av medlemmene sitter hjemme ved sin datamaskin og deltar i diskusjonen på den måten. En sparer reiseutgifter og servering og det kan nok virke til at møtedeltakerne også er litt mer disiplinerte i en slik setting?

Men hvor mye disiplin skal en forvente seg i politisk aktivitet? Det er en følelse av at politikken- debatten er i ferd med å forvitre noe. Kommunestyret er blitt en forestilling med lange og gode «foredrag» eller orienteringer. Gårdagens møte telte 6-7 av dem. Det spente over områder fra Koronastatus, revidert Nasjonalbudsjett, fjorårets regnskap, Fact-team ( som er et nytt tilbud innen rus/psykiatri), styrkebasert ledelse-prinsipper og forebygging mot flom.

Politikerne er lydhøre elever som mottar nyttig og grundig informasjon, men debatten er ikke særlig levende. Er dette en riktig utvikling, og blir det ikke litt mye enveis kommunikasjon?

Årsberetning og regnskap for 2019 ble behandlet med noen få «betratninger» rundt resultat, sykefravær og de tjenesteområder som hadde store merforbruk. Ingen gikk i dybden på postene. Et regnskap og årsberetning på over 100 sider er heller ingen lett materie å gjøre slike dypsøk i.

Jon Sylte orienterte om flomforebyggende arbeid med fokus på utredninger i Finna i Follebu og Dørja i Olstad. Han minnet også om store ødeleggelser her i Gausdal med bilder fra 2011 og 2013.Skader for titalls for ikke å si hundretalls millioner. På spørsmål oppklarte han en kanskje utbredt misforståelse om rydding av vegatasjon ved elver og bekker. Hogg ned og rydd opp, men ikke snauhogg var hans klare beskjed. Han reiste også et ganske prinsipielt spørsmål angående NVE sine aktsomhetskart som setter store begrensinger på den enkelte byggesøker og påfører betydelig kostander for konsulentarbeid for den som skal bygge enten det er tilbygg eller nybygg. Spørsmålet om det var kommunen som skulle ta arbeidet med «frikjenning» av områder eller om all belastning skulle ligge på utbygger ble hengende i lufta.

Fritak for verv

Anne Synnøve Østensen, som har vært Arbeiderpartiets gruppeleder, får fritak for politiske verv ut valgperioden. I de viktigste vervene i kommunestyre og Formannskap blir Ola Svendsrud nytt medlem av kommunestyret og Heidi Kristiansen tar plass i Formannskapet.

Omorganisering på ledernivå

Det meldes om at fra 1 august blir det ikke lenger 2 kommunalsjefer i Gausdal. Nå vil kommunen bli ledet av Mogren som kommunedirektør og Furu som assisterende kommunedirektør. Harald Landheim går til teknisk etat som prosjektleder innenfor eiendom og tekniske tjenester. Jo Morten Høistad går over i prosjektlederstilling innen vann og avløp og Landheim tar hans plass. For utenforstående kan vel dette virke som en variant av stol-leken? Det er vel ikke spesielt korrekt at slike jobb-bytter foregår uten noen form for utlysning eller formelle krav til kompetanse for nye fagområder? Men slik foregår det nå i kommunen her. Når vedkommende som bytter jobb beholder sin lønn blir vel ikke innsparingen heller så store?

Kjønnsbalanse

Fordeling menn / kvinner har stort fokus innen offentlig virksomhet. Ser en på fordelingen i ledersjiktet i Gausdal kommune så kan en trygt si at denne balansen er rimelig skeivfordelt. Av 10 personer i øverste lederstab blir det nå bare en mann. Det er Torbjørn Furuhaugen som leder av teknisk etat. De 9 kvinnene er sikkert godt kvalifiserte personer for sitt ansvarsområde, men hva slags ramaskrik hadde det blitt om kjønnsfordelingen hadde vært omvendt, med nesten bare menn? Vi lar det spørsmålet ligge, men tror fortsatt at det hadde vært sundt med en bedre balanse. Likestilling i moderne tid bør gjelde begge veier, Og det var selvfølgelig bare en ren tilfeldighet at radioen når dette ble skrevet spilte poplåten: Girls keep secrets at strangest way».

Vil du ha mere politiker-TV starter sendingen fra siste møte om ny eldreomsorg i Gausdal nå kl. 0900.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts