Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 Det som vel er avklart er at hverken Arbeiderpartiet, med 9 mandater eller Senterpartiet, med 10 mandater vil gi fra seg ordførerplassen. Da må de ut for å skaffe flertall for en av kandidatene i andre partigrupper. Ordførerkandidaten for Sp, Anette Musdalslien, bekrefter at det er samtaler mellom Sp ,Frp ( Tverrpolitisk liste ) og Miljøpartiet De Grønne om en løsning. Neste møte skal være mandag og ingenting blir nok avklart før tidligst da.

På spørsmål om Frp og MDG er naturlige samarbeidspartnere for Senterpartiet svarer Musdalslien at de før valget var klare på at de kunne samarbeide ned alle framover. Hun forteller at det ikke har vært samtaler med Bygdalista som også kunne gitt Sp de nødvendige 2 stemmer i tillegg til sine egne 10 og derved flertall med 12 stemmer.

Vi skal ikke dvele så mye med de til dels store motsetninger mellom partipolitikken, og som Musdalslien også sier så er dette et personvalg og at det viktigste er at personkjemien stemmer. Men uansett må det skrives en avtale bekrefter hun og det vil ta den tiden det trengs. Noe stort hastverk er det heller ikke for nytt kommunestyre skal ikke konstitueres før på møtet 17. oktober, Septembermøtet blir mer som en siste samling med de gamle og godkjenning av valgprotokollen.

Skal en se til valgprogrammer for de eventuelt nye samarbeids-partiene så merker en seg at alle tre er for el-biler og klimavennlige tiltak. MDG vi dempe hyttebyggingen i kommunen. Det er vel den delen av næringslivet som har stått for størst aktivitet med verdiskapning og skatteinngang i kommunen i årevis nå? Tverrpolitisk liste er ikke fremmed for å se på kommunestrukturen på nytt i følge sitt program. Her kan det kanskje ligge noen utfordringer i et samarbeid? Men det har vært ulike konstellasjoner før i Gausdal med både Værskeiavtale der SV var med og Linflåavtale med Venstre og begge ganger med SP og Ap involvert. Avtalen i siste fireårsperioden, mellom AP og Sp var vel den minst forpliktende ved at de i utgangspunktet hadde avtale om felles enighet om de årlige budsjettene i perioden. Følges tradisjonen får vel denne nye avtalen også kanskje et geografisk navn på seg? Men mye skal på plass og slike avtaler følges gjerne opp med fordeling av sentrale verv i hovedutvalg og komiteer. Vi får bare smøre oss med en viss tålmodighet.

For Arbeiderpartiet er det også mulige løsninger med to andre partigrupper. Det må involvere Bygdalista med 2 og enten MDG eller Frp/Tverrpolitisk.

Siden Tverrpolitisk liste flagget støtte til en Sp- ordfører i valgkampen, riktignok av toppkandidaten fra venstre, men den ble framsatt i «vi»-form og gjelder sikkert? Da er det MDG som antagelig er den eneste mulige å forhandle med for Ap i tillegg til Bygdalista. Det er ikke kjent at silke forhandlinger pågår.

Så ser en altså det utslaget som vårt demokratiske system få, Ikke bare her i Gausdal. Det er de minste partiene som bestemmer eller blir på vippen. MDG er det ferskeste partiet i Gausdalspolitikken og forsiktig sagt har de ikke gjort mye av seg siste periode hverken med forslag eller oppmøte. De 130 som har stemt på partiet får likevel som vi ser en avgjørende innflytelse på hvem og hvordan kommunen skal styres framover.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts