Skip to main content
annonser
Politikk
Stort oppmøte på Granheim i dag
Stort oppmøte på Granheim i dag
Olav Iverslien
Redaktør

Mange hadde møtt opp for å markere sin motstand mot endringene ved Granheim Lungesjukehus i Follebu. Fra Astma-og Allergiforbundet ble det lest opp en beskrivende appell om situasjonen som hadde ført til stor uro og usikkerhet i denne pasientgruppen. Det ble rettet sterke anmodninger til Fyleksmannens representant, Eli Blakstad som er direktør for virksomhetsområdet helse/rehabilitering hos Fylkesmannen nå i Innlandet og divisjonsdirektør for habilitering og rehabilitering i Sjukehuset Innlandet(SI) , Astrid Millum som var invitert til markeringen.

Det var to hovedankepunkter i appellen for det første at en sjukehusavdeling på Lillehammer aldri kunne erstatte det totaltilbudet som gis lungesuke på Granheim. Det er et tilbud som omfatter utredning, undervisning, bassengtrening og rehabilitering i et ute- og innemiljø særlig godt tilrettelagt for denne pasientgruppen. Det andre var at en såg med stor bekymring på den utvatning av fagmiljøet som skjer grunnet usikkerheten om framtida og stadig innskrenkning av tilbudet på Granheim . Det ble beskrevet som en styrt avviklingsprosess som gikk utover både ansatte og pasienter.

Både Fyleksmannens representant og divisjonsdirektøren i SI hadde innlegg der de takket for stort engasjement, men passet seg vel for å love noen kursendring eller inngripen. Millum refererte til oppdraget fra Sjukehusstyret og opplyste at den endelige avgjørelsen ville falle i styremøte i juni. Målbildet som de kaller det er flytting innen utgangen av 2019 .

grh2

Tore Rødølen snakker for Granheim. Til v Astrid Millum og Eli Blakstad

Størst inntrykk gjorde nok tidligere overlege Tore Rødølen sitt innlegg der han beskrev oppbygging av en bred spesialkompetanse som han mente nå ville bli klart svekket. Tilbudet på Granheim beskrev han som unikt ved at de kunne følge pasienten fra utredningsfasen, gjennom undervisning og tilrettelagt trening /rehabilitering  og også beskrive opplegg i hjemkommunen for utskrivningsklare pasienter. Dreiningen på Granheim hadde den siste tida gått i retning av utredninger / polikliniske tilbud og mindre innleggelse for lengre behandling. Han var usikker på om dette var riktig. Det er forutsatt at rehabilitering skal skje i hjemkommunen etter den nye helselovgivningen men Rødølen påpekte at kommunenes apparat på ingen måte var bygd opp for å ivareta dette for lungepasientene.  At det i tillegg til dette også kreves spesialisert rehabilitering i sjukehus for denne pasientgruppen var han helt klar på. Og like klar på at dette ikke kunne gjøres bedre enn det totaltilbudet som Granheim kan gi. Han viste også til at den rammeoverføringa som Granheim var drevet etter rent økonomisk de siste årene viste at de holdt sine budsjetter og faktisk gikk med overskudd. Det er dårlig signal og sende at de som driver med sunn økonomi skal være først på en nedleggingsliste mente Rødølen. Han siterte den danske dikteren Piet Hein før han avsluttet med appellen Leve Granheim! Dikterens ord var : «At appelere til fornuften, er verdens største slag i luften» med håp om at fornuften skulle seire i denne saken.

Etter omvisning på Granheim var det informasjonsmøte om hva tilbudet på Lillehammer sykehus var tenkt å inneholde. Gjennomgangstonen i pasientgruppen som var møtt opp før denne informasjonen var at en sjukehusavdeling aldri ville kunne erstatte eller gi samme tilbud som de nå får på Granheim.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts