Skip to main content
annonser
Politikk
Formannskapet på marsmøtet
Formannskapet på marsmøtet
Olav Iverslien
Redaktør

Det er synlighet for det lokale næringslivet og det å øke attraktiviteten for Skeikampen som turist- og fritidsboligdestinasjon som er begrunnelsen for at kommunen skal legge penger i kassa til filmprodusenten for en TV-serie som er tenkt å gå over to sesonger på kanalene TV-Norge og Discovery. Serien er en komedie med likheter til serien som heter Neste Sommer og går i samme kanaler. Det er en oppfølging av en nyinnspilt kinofilm av klassikeren Fjolls til Fjells der Leif Juster hadde hovedrollen. 

Hele innspillingen har en kostnadsramme på 25 millioner og valget på innspillingsted står mellom Sjusjøen, Budor og Skei.  Det er forutsatt bidrag fra lokalt næringsliv på minimum 3.5 millioner og dette spleiselaget er på god tur til å bli kontraktsfestet. Derfor mente Formannskapet at kommunen også burde være med selv om det rensket alt av støttemidler som Næringsfondet kan disponere dette året og tok hele tilleggsbevilgnings-potten som Formannskapet disponerer til uforutsette kostander gjennom året. I denne debatten var det heldigvis et par politikere som reagerte på at disponibelt i Næringsfondet var et så lite beløp som 150 000 og tok opp en sak som vi i Lokalavisa har belyst grundig før. Det å bruke store deler av Næringsfondet til budsjettsaldering og til mere eller mindre rene tilskudd til ordinær drift ble påpekt at måtte vurderes ved neste korsvei. Det er et skritt i riktig retning.

Andre saker

Det ble orientert om to store saker vedrørende flom-sikring i Dørja og Finna som nå er under prosjektering og innvilget støtte fra NVE. Det er prosjekter med store kostnader som tross tilskudd på inntil 50 % vil bety utgifter i flere millioners klassen for kommunen hvis de skal realiseres.

Endring av bompengeinnkrevingen på RV 255 har vært oppe flere ganger. Nå lander det på at forskuddsbetalingen blir borte, men rabattsatsen skal beholdes. Bommen skal stå til 2024 eller når vegen er fullt ut betalt. Før denne omleggingen så det ut til at det skulle kunne skje i 2022/23, men etter ny ordning er mest sannsynlig dette igjen i den vanlige løypa og blir i 2024 , 15 år etter at den ble satt opp i oktober 2009.

Den aller største saken, og en sak som det er svært vanskelig å sette seg inn i, er fusjonen mellom Eidsiva Energi og Hafslund E Co som er eid av Oslo kommune. Det kommer en fyldigere sak om dette i kommunestyret neste uke og det skal endelig avgjøres i kommunestyret i April. Om alle eierkommunene i Eidsiva tilslutter seg dette  og om Fylkeskommunene som også er på eiersida blir enige er enda uklart. Men eierutvalget i Eidsiva går inn for dette og «stemningen» blant administrasjonen og ordfører i Gausdal kommune kan også tolkes til at de er positive. Dette er komplisert juss og ikke lett for den vanlige politiker eller innbygger å sette seg inn i eller forstå. Fordelene som er nevnt er de tradisjonelle ved sammenslåing om større slagkraft, å møte framtida mer robust og unngå å bli satt utenfor større fusjoner av andre kraftleverandører i framtida. Eidsiva er store på drift av kraftanlegg og linjenett i Innlandet men selve kraftproduksjonen er allerede på andre eierhender, der Hafslund alt har solid eierskap på kraftverkene oppover i regionen her. Det er forutsatt at Eidsiva gjennom et nytt Innlandet Energi Holding skal ha 50 % eierskap i det eventuelt nye selskapet som får ca. 900 000 kunder her på Østlandet. Det er snakk om veldig store verdier i Eidsiva i dag ( minst 12 milliarder) så dette er både komplisert og turnering av verdier og eierskapsrettigheter litt utenfor vanlig kommunal komfortsone.

Fraværsgrensa

Dette er et kjent begrep innen for videregående skoler. Det bør også praktiseres og innskjerpes i kommunepolitikken, noe vi er trygg på at ordføreren har fokus på. Men faktum er at både i Formannskap og Kommunestyret har det i det siste vært alt for høyt fravær/bruk av varamedlemmer som naturlig nok ikke er så godt inne i sakskomplekset og ofte må møte på kort varsel. Det er bare å kikke på møtereferatene så ser en det. Dette er ikke bra.

De som er folkevalgte har en forpliktelse for ikke å si kontrakt med velgerne i den fireårsperioden de er valgt for. Møteplanen legges ett halvt år i forvegen og i hovedutvalgene består det vanligvis av ett møte pr. måned. Det er kanskje særlig i slutten av en valgperiode at dette sklir ut? Men det bør det ikke gjøre og det er et problem i de fleste av partiene som bør strammes inn betydelig det snaue halvåret som nå er igjen i perioden. Før i vinter var det oppe en diskusjon om å redusere antall medlemmer til for eksempel kommunestyret. Det ble nedstemt anført av de største partiene. Men når de samme partier sliter med å fylle plassene så er det lov å spørre om det ikke hadde vært like greit?

De fleste av sakne referert her kommer til endelig behandling i kommunestyret neste uke.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts