Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det er begge Pensjonistforeningene i Gausdal som er initiativtakere til møtet og det er en oppfølging av et møte som ble holdt i Bødal før ferien. Bakteppet er hvordan de ulike partiene vil forholde seg til de store nedskjæringer som er varslet i budsjetter for sektoren Helse og Mestring i årene som kommer. Spørsmålet som stilles er hvorfor skal vi stemme på ditt parti og hva kan vi forvente av deg som politiker på disse sentrale spørsmålene i neste valgperiode. Det er listetoppene på de 5 partiene som stiller valgliste nå som sitter i panelte. De får 5 minutt hver til å legge fram sitt program og spesielt vinklet mot eldreomsorgen. Deretter blir det utspørring fra møteleder til hver enkelt. Etter denne runden åpnes det for spørsmål fra salen. Møteleder er nå som sist tidligere kommunelege Sverre Karper som er godt informert om temaet. Det er også foretatt en spørreundersøkelse der svarene blir lagt fram denne kevlden.

Så møt opp gammel som ung og partimedlemmer som står lenger nede på valglistene. Det hadde også vært hyggelig og sett medlemmer fra administrasjonen i salen. De var fraværende på første møte. Men de poengterer jo stadig at det er så viktig med dialog. Nå har de sjansen til å høre folkets mening om et sentralt tema innen kommunal økonomi og drift!

Møtet er åpent for alle og starter kl. 1800

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts