Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det var 20 stemmeberettigede ved avstemningen (en fraværende og ordfører sammen med Alfred Johansen avsto som inhabile som henholdsvis medlem av bedriftsforsamlingen og ansatt/tillitsvalgt i konsernet). Fusjonen ble vedtatt mot 7 stemmer. Det var «karene « i Sp, Sagheim, Forseth, Klåpbakken og Lillelien , Bygdalistas to representanter og Dag Tore Aamodt Brænden Ap som stemte mot sammenslåingen.

Det var en ganske lang men rolig debatt om saken med innledning fra økonomisjefen i Gausdal kommune. Marit Bråthen Homb og Asla fra Eidsiva som supplerte med svar på spørsmål.

De som gikk imot mente Gausdal «solgte seg ned «på denne måten. De som gikk inn for fusjonen mente den var nødvendig og framtidsretta.

Den andre store saken om hvordan den politiske arbeidsfordelinga skulle være i neste valgperiode fikk ingen løsning denne kvelden heller. De ble reist kritikk mot Formannskapet for at de sendte fram saken uten forslag til innstilling. Åslaug Enger Olsen satte fram forslag om at saken skulle utsettes til Tjenestekomiteen, som hun er leder av, hadde fått tid til å evaluere denne periodens organisering. Saken flyttes til juni-møtet 20.06. Mange saker skal behandles på det møtet som på mange måter blir siste møtet med viktige saker for sittende kommunestyre. Men det er kommunestyremøte også 23 mai før det.

Det formelle

Saken om å lukke møtet når nærmere opplysninger om en personalsak, som påførte kommunen store utgifter, skulle besvares etter en interpellasjon fra Bygdalista ble utført på korrekt måte. I kommunestyret synes jeg også at formalitetene også følges korrekt og greit. Men det er en ting som er litt unøyaktig. Alle er på fornavn. For så vidt greit nok det når alle kjenner alle, men for tilhørere og det faktum at møtene overføres på Internett, synes jeg en bør kreve at fulle navn brukes. Det er ikke sikkert alle som ser eller hører på er oppdatert på fornavn. Og når en likeens ser at de ulike partiene er langt nede på varamannsplassene for å fylle setene i salen så kan det vel hende representantene heler ikke er helt kjent med navnene?  Og når som i går direktørsjiktet i Eidsiva Energi tilkalles på fornavn, og ikke presenterer seg sjøl, blir det hele litt for «hemkoslig» til å være et i et kringkastet offentlig møte.

Vi får ta med Planutvalget i samme slengen når det gjelder formaliteter. Leder der er en av de mest erfarne politikere når det gjelder år i politikken. Jeg mener at å sjå ut over møtebordet og si» da er vi vel enige om dette» ikke er godt nok fra en møteleder. Det heter «lovlig fattet vedtak» og det krever avstemning og opptelling.

Ut i juni skal den formelle fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund skje i en ekstraordinær generalforsamling. Det ble opplyst på møtet at når Lillehammer behandlet saken i går ble det der også vedtatt ja til fusjon mot sju stemmer. Slik er mandatet for eierne i LGE Holding bundet til et ja. Lillehammer har der nesten tre ganger så stort eierskap som Gausdal så slik sett kunne ikke avstemningen i Gausdal som skjedde etter Lillehammer veltet lasset uansett

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts