Skip to main content
annonser
Politikk
Snora klippes og skolen åpnes
Snora klippes og skolen åpnes
Olav Iverslien
Redaktør

Ordføreren følte en stolthet ved å foreta åpningen av skole- og oppvekstanlegget. En lang skoledebatt politisk er nå over og framover håper han nye tidsmessige lokaler vil bety gode forhold for læring arbeid og leik. Han takket alle som hadde bidratt til at anlegget nå står ferdig og med en del utfordringer i byggeperioden som midlertidige lokaler og stor trafikk nært barnehagen var han nå glad for at alt så ut til å fungere bra i nye bygg.

Nå er Myra og Fjerdum barnehager samlet på Fjerdum med i underkant 70 unger i en barnehage med 5 avdelinger. Skolen rommer elevene fra Engjom og Fjerdum krets og har ca. 200 unger.

fj 2

Kjell Skarstad har vært prosjektleder for byggearbeidene fra kommunens side. Totalentreprenør har vært Backe Oppland og siden oppstart høsten 2016 er det er bygd 3.770 nye kvadratmeter, ombygd 1335 kvadratmeter og rehabilitert 554 kvadratmeter byggeflate. Av det nye anlegget har barnehage ca 1.200 kvadratmeter, resten er skole, arbeidsrom og teknisk anlegg. Prosjektet har en total kostnadsramme på 134.4 millioner etter medtatt opsjon på 10.1 millioner ( underetasje barnehage) og tillegg uteområder 5.3 millioner. Opprinnelig kostnadsramme var 119 millioner kroner. Det har vært bred involvering under hele byggeperioden. Prosjektgruppa har bestått av Hilde Slåen ( rektor) Laila Linn ( sektorleder barnehage) Marit Finstad (folkehelsekoordinator ) og Jo Morten Høistad ( teknisk etat) . Skarstad roste dialogen med hoved – og underentreprenører.  Per Norodd Harstad fra Backe Oppland kunne skrive under på det samme, et godt samarbeid og et bra gjennomført prosjekt.

Nå er det prøvedrift der entreprenøren er ansvarlig for det tekniske fram til endelig overtakelse for kommunen 1.februar 2019.

fj 6

Rektor Hilde Slåen var stære godt fornøyd og synes nesten det hele var litt uvirkelig enda. Vi gleder oss til å komme på jobb hver dag og ungene gir inntrykk av at det er fint å være her sa hun.

Og fint er det. Et imponerende uteanlegg, eller nærmiljøanlegg, til fri avbenyttelse for alle og døgnåpent for leik, idrett og samvær. Klasserom og det som hører med topp moderne på alle måter, Innemiljø og Enøk ivaretatt på beste måte. Så gratulerer alle sammen.

fj 4

Elevene på Nyskolen sang "Vi står sammen" - et fint motto for en god skolehverdag

fj 5

Ordføreren plantet tuntreet, en lønn, i skråningen opp mot vegen

fj3

Representanter fra de som har stått for den praktiske gjennomføringen: Foran fra venstre: Lars Sylliåsen og Rune Bekkelund ,Lillehammer ventilsjon - ventilasjonsanlegg og styringssytemer for luft/varme. Prosejktleder Kjell Skarstad, Svenn Øihaugen , Medby AS -alle VVS -arbeider, Per Norodd Harstad, Backe oppland- hovedentreprenør. Petter Løype , Løype Anleggsdrift AS - grunnarbeider, utomhusanlegg. Stian Klopphus , Bravida - el-instllasjon, og Endre Elshøen , Jon Hovland også fra Backe Oppland. Uten disse firmaene ingen  ny skole!

I kveld er det Åpen skole mellom kl. 17 og 19. Ta gjerne turen og se på Gausdal nye storstue!

Olav Iverslien
Olav Iverslien