Skip to main content
annonser
Politikk
Møt opp her onsdag kl 1800
Møt opp her onsdag kl 1800
Olav Iverslien
Redaktør

 Oppmøte til demonstrasjonstoget er på Driftsstasjonen ved Segalstad bru kl. 1800. Her blir det delt ut gratis fakler for de som skal gå og det blir holdt appeller.

Nå ser det ut til at folk har våknet og vil si sin mening om de ganske drastiske endringene i eldreomsorgen som foreslås.Vi har flere ganger her i Lokalavisa påpekt at forslagene er uten særlig rot i de faktiske behov ute i den del av befolkningen som dette berører, eldre og pleietrengende. Og det berører egentlig alle oss som bor her i Gausdal. Vi er alle pårørende i en eller annen form, i en eller annen fase av livet.

Det foreslås  store  innskrenkninger i antall institusjonsplasser selv om de fagorganiserte i Fagforbundet og Sykepleierforbundet går klart i mot dette. Nå kan  samfunnsengasjerte på alle plan få møte opp og markere sitt syn. Det er ikke de pleietrengende som skal lide for at Gausdal tilfeldigvis har to institusjoner som muligens gjør drift litt dyrere. Heller ikke  skal de belastes det faktum at kommunen er i en svært uheldig økonomisk situasjon. Vi kan ikke godta at eldreomsorgen blir salderingsposten. Dette kan ikke få være prosentregning på skrivebordsnivå. Dette er virkeligheten for svært mange av våre innbyggere.

Bak initiativet til fakkeltog står Marte og Marit Fougner og Terje Dannemark. Toget vil gå til kommunehuset der informasjonsmøtet om denne saken holdes i Kultursalen kl. 1900. Møt opp!

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien