Skip to main content
annonser
Politikk
Stengt og legges ut for salg
Stengt og legges ut for salg
Olav Iverslien
Redaktør

 Dikterportalen skulle opprinnelig blitt åpnet nå 2. mai. Grunnet signaler fra Stiftelsen Lillehammer Museum og det faktum at nettoutgifter selv om Aulestad ville betale sin andel i sommermåndene i år ville bli på 600.000 landet politikerene på en avvikling. Og det ble enstemmig vedtatt å legge ned driften med øyeblikkelig virkning og ikke åpne nå.. 

Så ble det i grunnen et kortvarig liv for dette spesielle bygget. For de som husker starten på bygget så var det en god diskusjon også når bygget ble satt opp ikke minst fordi det var et  kostbart bygg i forhold til kvadratmetrene den gang.  Kalkylen for dette signalbygget var på ca. 6 millioner kroner. Næringslivet lokalt sponset med nærmere 1 million. De som kjenner historien vet hvem som var største pådriver for prosjeketet.

Det skulle være med å styrke besøkstallet på Aulestad og profilere Gausdal i turistsammenheng. Besøkstallet på Aulestad hadde et blaff i jubileumsåret 2010, men nå 10 år etter er tallene svært dårlige. I 2008 var det 6.528 besøkende på dikterhjemmet. I fjor var tallet 5.253 personer. En nedgang bare siste sommer på hele 33%.  Da kan en saktens spørre om hva Staten har fått igjen for de kanskje 100 millionene eller mer de har sprøytet innpå Aulestad og med vedtaket i dag hva Gausdal kommune har hatt av driftsutgifter på Diktrepotalen fram til i dag?

Men nå er det slutt for virksomheten der og bygget blir lagt ut for salg. 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts