Skip to main content
annonser
Politikk
Gratulerer og lykke til
Gratulerer og lykke til
Olav Iverslien
Redaktør

Det var et litt spesielt kommunestyremøte ved at både det gamle og det nye kommunestyret møttes denne kvelden. Avtroppende kommunestyre behandlet saken om eiendomsskatt og fattet et formelt vedtak som skulle sikre at kommunen ikke måtte gå ytterligere ned på beregningsgrunnalegt for eiendomsskatten. I Gausdal ligger en på ca. 60 % av takstverdien når eiendomskatte beregnes. Etter nye regler skal dette beregningsgrunnlaget være maksimalt 70%. Gausdal har altså god margin men var anbefalt å formulere dette i et vedtak for å ikke måtte gå ned ytterligere og kanskje tape 12 millioner i inntekter fra denne skatten. Vedtaket ble fattet enstemmig. 

Når det nye kommunestyret benket seg kunne ordfører Hans O. Høistad formelt overlate klubbe og kjede til Anette Musdalslien og som sammen med varaordfører Stig Melbø flyttet opp på møtelederbordet.DSC 9813

Den nye politiske ledelsen: Anette Musdalslien og Stig Melbø

I de utvalgene som skulle ha 7 medlemmer fikk posisjonen konsekvent 4 representanter og opposisjonen ( AP) 3. Bygdalista med to valgte representanter måtte nøye seg med et medlem i Kontrollutvalget der Viggo Haugen ble nestleder. Det går jo an å tenke på om dette vitner om vilje til fordeling og mangfold, nei det er nok makta som rår, eller kjøttvekta sammen om du vil. Valgene ble slik:

Formannskap: Anette Musdalslien Sp ; Stig Melbø Frp, Paul Kristian Lillelien og Åslaug Enger Olsen begge Sp sammen med Anne Synnøve Østensen, Hans Oddvar Høistad og Stein Erik Skjelsvold fra Ap.

Planutvalg: Ole Kristian Klåpbakken Sp (leder), Eystein Forset Sp (nestleder), Lene Rønningen Kjernli Sp og Marie Louise Lørken H sammen med Jan Erik Kristiansen, Helene Dypdal og Alfred Johansen Ap.

Tjenesteutvalg: Jon Arild Sagheim Sp (leder), Ingvild Østeraas Hårstadhaugen Sp (nestleder), Ingvild Johanne Aarhus MDG og Olav Olstad V sammen med Heidi Kristiansen, Tor Klufthaugen og Mari Nerjordet Ap.

Kontrollutvalg: Jens Høistad Ap (leder), Viggo Haugen Bygdalista (nestleder), Yvonne B Dennecke Ap, Hans Forrestad Sp og Agnes Cimarolli H.

Klageutvalg: Olav Olstad V (leder) Jon Arild Sagheim Sp ( nestleder) Nina Sofie Øverli V , Tor Klufthaugen Ap og Inger Lauvålien Ap.

Valgene gikk uten dramatikk, alt var bestemt i forkant. Arbeiderpartiet fremmet forslag på Hans O Høistad som ordfører og Jan Erik Kristiansen som leder i Planutvalget og fikk Bygdalistas støtte for det, men ikke flertall.

Fullstendige lister med alle varamedlemmer kommer på kommunens hjemmeside etter hvert. Så får vi bare ønske alle nye og gamle lykke til. Opplæringen av folkevalgte skjer neste uke og første ordinære kommunestyremøte er allerede 31. oktober. Vi bruker konsekvent de opprinnelige partitilknytningene på representantene slev om de sjøl bruker Tverrpolitisk liste for samarbeidet mellom V , FRP og MDG. Det er heller ikke konsekvent bruk av denne betegnelsen forkortet TPL så vi velger å bruke partiet de kommer fra. Så kan jo leserne filosofere om hva som er fellespolitikken mellom disse tre og Senterpartiet? Vi får håpe det bevises i ryddig lokalpolitikk. Det står igjen å velge et ganske prestisjetung Fjellstyre , Eldreråd og Ungdomsråd. Det kommer sikkert neste gang.

spu

Nye ungdomseprsentanter fra Sp- 20 åringene Ingvild Østeraas Hårstadhaugen og Jan Ole Helleberg

ap nyNye representanter fra Arbeiderpartiet: Marit Dahle Johansen og Heidi Kristiansen

spsr

Nye fjes på Sp benken: Einar Einstad og Hans Forrestad med lang erfaring fra jordbruk og turisme

mdg

Nyvalgt representant fra MDG Inge Bugge Knudsen

Og vi har ikke glemt Viggo Haugen fra Bygdalista som ny fast representant, men han har møtt så ofte som vara at han vel er kjent for de fleste?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts