Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 Sakslista inneholder 9 saker til behandling og 5 orienteringer om viktige saker. Møtet skal holdes i kommunestyresalen og starter kl. 1000. Møtet er stengt for tilhørere men vil bli overført på nett slik et vanlig kommunestyremøte blir. Behandling av selve sakene starter kl. 1200.

Møtet starter med orienteringer om delutredningene for framtidas eldreomsorg og om tiltak for omstilling nedtak for hele kommunesektoren. Dette er vel de to viktigste sakene i vårsesjonen for våre kommunepolitikere? Sluttbehandling av begge sakene ved kommunestyrebehandling vil naturlig nok kunne bli utskjøvet i tid slik situasjonen er nå.

Det blir også orientering om hva det at kommunen er kommet på Robeklista hos Fylkesmannen betyr og om planene for bygging av ny brannstasjon på Lillehammer. Gausdal er organisatorisk med i det som kalles Lillehammerregionen Brannvesen.

Sakene

Fra selve saklista er det antagelig saken om omstilling i kommunen som det knytter seg mest interesse omkring. Til dette møtet er gruppeledere fra partier som ikke er representert i Formannskapet også invitert. Det betyr vel i praksis Bygdalista og MDG.

Saken om omstilling / fornying skal videre til behandling i kommunestyret. Pr i dag er datoen for det ikke bestemt.

Møtet skal også behandle planprogram for både kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet for idrett / fysisk aktivitet. For de som kan følge nettsendingen fra kommunestyresalen kan det være interessant og fylle karantene- eller hjemmedager med å følge med på dette.

Skattemeldingen

Det har vel ikke direkte med politikk og gjøre, men et viktig dokument for alle skatteytere i kommunen sendes ut fra og med i morgen. Årets skattemelding (det som før var selvangivelsen) er i ny design. De før ulike postene i meldingen er nå temapunkter. Et viktig punkt i så måte er det som nå kalles bolig og eiendeler. Her vil det komme fram ligningsverdi på din bolig og også framgå hva som er markedsverdi eller formues grunnlaget for primærbolig.

Dette er ekstra viktig å ha kontroll på nå i og med at det er dette formues-grunnlaget som blir lagt til grunn for beregning av Eiendomsskatten for boligen din fra 2021. Ligningsverdien, det du betaler evt. formuesskatt av, er bare ca. 25 % av den reelle formuesverdien. Den siste skal gjenspeile boligens verdi ved salg. Du må ta denne verdien, minus 30 % som er obligatorisk reduksjon, og sammenligne med tilsvarende beregningsgrunnlag for eiendomsskatten du betalte i 2019. IKKE det du betaler nå i år , for 2020 blir et unntaksår med betydelig reduksjon for alle. Det er viktig å ta tak i dette for nå er det slik at det er Skatteetaten du må klage til hvis du mener denne verdien er satt for høyt. En slik klage vil sikkert ta en god tid, og det kan hende det kreves dokumentasjon for dine påstander om at boligen er betydelig mindre verdt.

Overgangen til Skatteetatens takster har medført mye bråk og klager flere steder den er innført fra dette året. Vi kan referere til Hamar kommune der Hamar Arbeiderblad har hatt flere artikler om store økninger i eiendomsskatten for boligeiere. Det er beskrevet en økning på 65 % og mere for enkelte boligeiendommer sentralt i kommunen. Politikerne har innrømmet at nytt takstgrunnlag gir store forskjeller og at de som politikere kanskje lot denne saken, med overgang til Skatteetatens takster, gå under radaren ved budsjettbehandlingen før jul i fjor. Derfor må folk passe på og undersøke dette så tidlig som mulig nå. Intensjonen med endringer i muligheten til å kreve inn eiendomsskatt var at skattetrykket skulle bli mindre for den enkelte. Hvis den blir vesentlig større så er det noe som er feil. Kommunen skal heller ikke kunne kreve inn større samlet beløp enn tidligere med denne ordningen. Det vil fort kunne skje hvis beregningsgrunnlagene er høyere sammen med det faktum at boligeiendommen med dette systemet justeres for prisstigning opp hvert år. De tidligere brukte takstene sto på samme nivå i hele tiårsperioden. For Gausdal var det nye takster i 2018, gjeldene for fjoråret.

 

Ikke alle holder seg inne

Strand Kafe i Kommunehuset har vært utsatt for innbrudd og tyveri 3 ganger på vel en uke. Søndag kveld ble gjerningspersonen pågrepet på stedet. Kari Anne Sukkestad som driver kafeen er glad for at innbruddene ser ut til å være oppklart og håper de nå får være i fred. Kafeen er midlertidig stengt både på grunn av dette og Coronaepidemien. Det har vært en påkjenning å bli utsatt så ofte for innbrudd sier kafedriveren. Vedkommende som ble tatt på fersk gjerning er mistenkt for alle innbruddene. En tragisk sak som vi nå for la være i fred sier Sukkestad.

str1

Innbrudd 3 ganger på rad på kafeen i Kulurhuset

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts