Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Pulten til ordfører Anette Musdalslien er fortsatt like ryddig, nesten betenkelig ryddig for en som kommer fra et overfylt skrivebord. Jeg lagrer alt på Pc-en forklarer hun, både sakspapirer og de gule lappene sier hun. På den måte har jeg alt på en plass (oppe i skyen forstår vi) og har alt jeg trenger med meg til enhver tid. Sikkert praktisk tenker en litt rotete journalist. (Men vi har merket oss at den nye ordføreren i kommunestyret alltid har saksdokumentene i papirutskrift foran seg på bordet. Slik blir hun ikke tatt i en uryddig møteledelse om det skulle være ustabile nettforhold)

Men så til intervjuet. Hvordan har de første 100 dagene i jobben vært? Travle men innholdsrike svarer Anette. Kanskje litt annerledes enn jeg trodde. Det har vært veldig mye møtevirksomhet de beste dagene er vel når jeg kan være ute og treffe folk. Både utekontor i Svatsum og møte med niendeklassingene på Ungdomsskolen likte jeg godt. Ungdommen har en litt annen tilnærming til ting enn oss voksne. De problematiserer mindre og går rett på sak. Temaet på ungdomsskolen var bærekraftig utvikling.

Den politiske hverdagen med litt «uvante» samarbeidspartier ( journalisten sikter til Frp og MDG) Det har godt veldig fint. Jeg har nesten daglig kontakt med varaordfører og føler at samarbeidsklimaet i hele kommunestyret er veldig godt nå. Det er rom for å være uenige, men vi har klare felles mål framover.

Som er? Sjølsagt de økonomiske utfordringene, svarer hun. Vi får ta en avklaring først- nå er / eller blir Gausdal altså en Robek-kommune? Føler du «Robek-skam»? Jeg vet ikke om skam er det rette ordet sier Anette, men det er på ingen måte noen hedersbevisning å havne der og vi vil prøve å komme vekk fra den så raskt som det lar seg gjøre. Fylkesmannen melder inn i Robeklista 18 februar, og ja vi er varslet om at vi havner der grunnet budsjett i underskudd de to første årene nå. Vi skal møte Fylkesmannen 19. februar og får da nærmere informasjon om hva dette innebærer. I det daglige tror jeg ikke det blir så veldig merkbare endringer, mere kontroll, men fortsatt handlefrihet innenfor de rammer vi har.

Har det vært mye å sette seg inn i? Ja veldig mye og kanskje mer enn jeg trodde. At jeg satt i kommunestyret de foregående fire årene har vært til stor hjelp. Mange saker var alt kjent og prosessene rundt saksbehandlingen også. Uten den erfaringen tror jeg det hadde blitt nesten uoverkommelig. Kommunen er engasjert i veldig mange saker, samarbeidsløsninger med andre kommuner, diverse eierskap og selskaper av interkommunal art. Jeg har nok vært en kontrollfrik som likte å ha full oversikt, men i denne jobben tror jeg en bare må godta at en ikke kan være oppdatert på alt til enhver tid. Kanskje en bra lærdom det og legger hun til.

Vi må dvele litt ved dette med interkommunalt samarbeid og alle de rådene utenfor kommunen, der regionrådet nå er blitt interkommunalt politisk råd og i enda større utstrekning det som kalles Gudbrandsdalstinget.

Jeg tror vi alle er enige om at de rådene du nevner har en veg å gå for å finne den endelige formen på arbeidet,svarer hun.. Når det er sagt er det veldig fint å møtes over kommunegrensene. Det politiske rådet har hatt sjukehus-saken som et viktig tema nå. Dette griper inn i hele nærområdet.

Du tonet ned kommunereformen i eget tekstforslag til planprogram for kommunepalenes samfunnsdel når det var til behandling nå, er den saken lagt død? Som jeg sa i kommunestyret er det ikke noe klima for å ta opp igjen den saken her i Sør Gudbrandsdal nå. Det vil antagelig være situasjonen hele valgperioden. På den andre sida er det viktig å sjå om de samarbeidene interkommunalt vi er inne i og skal inn i gir oss den effekten vi ønsker. Og som alle ser så er de ulike kommunalministrene ganske klare på at reformen fortsetter. Jeg tror Fylkesmannen vår har en litt annen tilnærming og uansett er det fra kommunestyret det må komme et initiativ. Det kommer ikke nå sier Anette.

Så får vi ta en annen sak som kan komme og alt i budsjettsaken før jul var framme. Forset barneskole, er den fredet hele valgperioden? Det var nå det alle partiene gikk til valg på svarer hun. Jeg personlig ser ingen annen grunn til å legge ned en skole enn hvis det viser seg at det pedagogiske tilbudet er for dårlig eller at elevtallet blir alt for lite. Det er IKKE tilfelle i Forset, som er en veldrevet barneskole med 100 elever. Der er ikke der vi skal legge inn støtet på innsparinger. Innsparingene var for øvrig ganske marginale i det forslaget som kom tidlig i budsjettbehandlingen.

Men hvor skal så støtet settes inn lurer vi på? Nå gjennomgås alle sektorer, og jeg har ikke fasitsvaret på det enda, svarer hun. Men bestillingen er klar, fristen er kort (15.mars) og det skal foretas vesentlige innsparinger. Og noen vil bli sagt opp? Det kan jeg heller ikke svare på enda, men ting gjennomgås på forsvarlig måte og vi er garantert at de ansatte er involvert slik regelverket krever.

Ingen nye investeringer, nedbemanning, redusert drift og Robekliste. Finnes det noen lyspunkter?

Jeg ser lyspunkter hver dag jeg svarer Anette. Det er da kommentaren «hver dag er en fest» faller. Vi må ikke grave oss ned i utfordringene og problemene. Det skjer mye bra hver dag. Jeg er blitt bedre kjent med de ulike sektorene og ser at det utføres mye godt arbeid og leveres gode tjenester til mange innbyggere hele tida. Store investeringer eller omfattende byggeprosjekter blir det nok ikke framover, men vi har mange gode anlegg som brukes hver dag til glede og nytte. Mange som mottar tjenestene er også godt fornøyd med det de får. Vi må ikke glemme det sier ordføreren.

Så du angrer ikke på at du tok jobben? På ingen måte sier Anette. Det har vært noen lange dager og det blir noen tøffe utfordringer framover. Men jeg tror vi skal lande det på en brukbar måte og komme i mål med en økonomi i balanse.

Er det tid til noen hobbyer eller fritidssysler? Jeg er medlem i Mållaget, Bondelaget og Senterpartiet og nytt av året er at jeg og datteren på 10 begge har meldt oss inn i Husflidslaget. Vi var på et gjenbruksmøte i regi av dem og dattera, i motsetning til mor, er både hendt og svært interessert så nå er vi der begge to. Men ikke forvent noen fine utstillings-håndverksartkiler fra undertegnede sier hun. E er trehendt, påstår hun. Da får vi bare ønske lykke til med de neste 1360 dagene som gjenstår i denne valgperioden. Det blir nok ganske harde tak framover våren.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts