Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Den søre avdelingen i underetasjen på Forsettunet ligger med utgang på bakkeplan i enden av bygget mot Flatavegen. Her er det også inngang og en veranda samt tilgang til et uteområde, en sansehage. I denne avdelingen er det 6 pasientrom på 15-20 kvadrat inklusive toalett/bad etter ene veggen. På andre sida er det en dagligstue med kjøkkenkrok nærmet utgangen og videre et vaskerom bad/toalett og lagerrom på andre sida. Dagligstua er forholdsvis romslig med sittegruppe, TV og spisebord i lyse lokaler.

Hit skal dagsenteret for hjemmeboende demente flytte. I dag holder denne aktiviteten til lenger inn i gangen i det som kalles Karenstuggu, et erindingsrom og et tilstøtende tidligere pasientrom. Ikke særlig romslige lokaler. Fra denne uke er det nå åpnet for drift 5 dager i uka og med plass for 6 brukere der. Brukerne har forskjellig tilbud i antall dager fra 1 til 4(5) Det skal fungere som en avlasting for de pårørende som har ansvaret for disse personene i hjemmet. Brukerne ankommer dagsenteret til frokost ca. kl.9.30 og avslutter dagen med middag ca. kl. 14. Det ordnes med transport for de som trenger det.

dags 2

Her kommer nytt dagsentertilbud

Vi blir vist rundt av avdelingsleder på Forsettunet, Gunn Iren Dahle. Det er hjemmetjenesten som har ansvaret for drift av dagsenterplassene og de som avgjør når de frigjorte plassene skal tas i bruk som nytt dagsenter. Dahle opplyser at foruten litt rydding /vask som står igjen i lokalene er de nå klare for bruk. Det blir ikke gjort bygningsmessige endringer. Pasientrommene blir stående som de er og kan brukes sammen med oppholdsrommet og kan eventuelt brukes for de som trenger en plass å hvile i løpet av dagen. Etter kommunestyrevedtaket før jul og forslag fra representanten Noreng, Bygdalista, er det vedtatt: «plassene som legges ned må med enkle grep kunne tilbakeføres til sykehjemsplasser hvis det blir behov for det i økonomiplanperioden» . I samme sak ble det også vedtatt at det fra 2021 skal tilbys plasser til 12 pasienter 5 dager i uka fra 2021.

Dahle bekrefter at pasientrommene blir stående som de er med enkel innredning etter behov. Det er også en dør i gangen midt i lokalet som gjør at 3 rom kan brukes i tilknytning til avdelingen innenfor hvis det behovet skulle oppstå. Det må da i tilfelle avklares med antall brukere på dagsenteret i forhold til plassbehov de har. Fellesarealet ligger utenfor disse første rommene.

Det er mange hjemmeboende som har oppfølging i forhold til grader av demenssykdom i Gausdal. Demenskoordinator Eva Lundemo som er  opplyser at det er registrert pluss /minus 90 personer pr. i dag. Det viser at et større dag/avlastningstilbud så absolutt er behov for. Fra årsskiftet ble det også lovbestemt at kommunene skal ha et slikt tilbud. De nye lokalene er nok en betydelig forbedring i så måte. De andre lokalene som var oppe til vurdering hadde også en brukbar størrelse arealmessig men rominndelingen var ikke så egnet for å tas direkte i bruk. Deler av dette som tidligere var legekontorer og sist var brukt av hjemmetjenesten er nå tatt i bruk for møterom og lokale for intern opplæring for de ansatte på Forsettunet. Etter utflytting av plassene i søre avdeling på Forsettunet er det nå 29 institusjonsplasser der, Det er en arbeidstyrke på ca 30 årsverk på intitusjonen nå.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts