Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Ungdomskullene blir mindre og det betyr færre elever i utdanning. Gausdal Høyre spør om det er noe Gausdal kommune kan gjøre for å forsikre seg om at en ikke ser på strukturen i de videregående skolene i Oppland og det nye sammenslåtte Innlandet fylke framover.  Svaret på det er ganske sikkert NEI. Med færre unge i utdanning blir det færre ressurser overført og debatten om hvor mange videregående skoler en skal ha og hvor de skal ligge, vil komme opp igjen det er helt sikkert.

Spørsmålet er hvor sikker skolen i Gausdal er i framtida?

Vi har pratet med rektor Erlend Sandvik på Gausdal Videregående skole. Han kan opplyse om at søkertallene til neste skoleår er omtrent som tidligere år. Det er oversøkning til to klasser på idrettsfag, 80 søkere til 60 plasser. Få fagretningene studiespesialisering (almenfag) og medier /kommunikasjon er det en liten nedgang, men det startes opp en klasse på hver av disse med 30/20 elever i hver klasse. En ny studieretning IKT med studiekompetanse fikk Gausdal for 2 år siden. I fjor var det ikke nok søkere til å starte opp en førsteklasse, men til høsten starter det 20 elever på denne studieretningen. I alt er det da ca. 130 elever som starter sitt videregående løp I Gausdal etter sommeren.

Sandvik forteller at det nå er en enighet om å bruke tida framover til å få på plass ny organisasjons-struktur i forbindelse med at fylkene blir sammenslått. Men det freder ikke diskusjonen om skolestruktur i framtida.  Det nye Innlandet fylke mister to folkerike kommuner (Jevnaker og Lunner) til det nye Viken fylke.  Hadeland videregående Skole som ligger på Gran har mange elever fra disse kommunene og det får en betydning framover. I Gausdal er det en nedgang i ungdomskullene framover, men det varierer mye fra år til år. Lillehammerregionen som helhet har en liten nedgang i de neste årene. Men at skolestruktur -saken kommer på dagsorden i et nytt Fylkesutvalg/Fylkesting er Sandvik ganske sikker på. Men han tror ikke skolen i Gausdal er nedleggingstruet i nær framtid.  Det blir opp til fylkespolitikere og den påvirkning de får fra sine respektive lokallag i partiene hva som skjer framover sier han.

Gausdal videregående skole har for tiden ca. 320 elever totalt og ca. 50 ansatte. Vi må bare fortsette å drive en god skole som tiltrekker seg søkere, sier Sandvik. Han kan opplyse om at skolen til høsten fyller 40 år. Dette vil bli markert i forbindelse med Gausdalsdagen 7. september.

Og til representanten fra Høyre som stiller spørsmålet er vel følgende å si?  Å unngå at saken om skolestruktur kommer på dagsorden er nok nærmest umulig. Det må vel være et lite tankekors at partiet ellers som er av de ivrigste for å heie på sammenslåinger av kommuner og fylker må være forberedt på å ta ting som skjer i kjølvatnet av slike sentraliseringstiltak. Det blir om det går på administrasjonssentra, sykehus eller skolestruktur.  Er du for dette, må du antagelig også stå inne for endringene som følger med?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts