Skip to main content
annonser
Politikk
Slutt på konsesjonsplikt i tettbygd strøk. Kanskje også for landbrukseiendom?
Slutt på konsesjonsplikt i tettbygd strøk. Kanskje også for landbrukseiendom?
Olav Iverslien
Redaktør

I junimøtet til Planutvalget, i morgen fredag, er konsesjonsbetingelser et tema ved at det nå foreslås å oppheve det som kalles 0 konsesjon i Gausdal. Det har vært en lokal forskrift siden 1997 som går ut på at det har vært boplikt for helårsboliger i tettbygde strøk i kommunen; Segalstad bru, Follebu, Forset og Svingvoll. Bestemmelsene har vært brukt som et virkemiddel for å unngå at boliger i disse områdene skulle bli solgt  til fritidsformål, sikre fast bosetting. Nå foreslås dette opphørt. En har vurdert i saken om dette kan føre til at sentrumsnære boliger blir kjøpt for å brukes til fritidsboliger, men funnet ut at denne risikoen er liten og at å oppheve forskriften er arbeidsbesparende for kommunen. Dette fordi de ved boligsalg i disse områdene må behandle alle egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Det dreier seg om rundt 35 saker hver måned.er Det refereres også i saken til at antall kommuner som har slik 0 konsesjon går stadig nedover og konkluderes med at forskriften ikke lenger er et nødvendig virkemiddel.

Så langt boligsaken

Men som referatsak under delegasjonssaker til Planutvalget i dette møtet er det også en spesiell løsning på en konsesjonssak for en landbrukseiendom. I godt over 3 år har kjøpere av en konsesjonspliktig landbrukseiendom i Vestre Gausdal søkt om konsesjon og fått avslag i alle anke-instanser. Fylkesmannen stadfestet Planutvalgets siste vedtak om at garden måtte selges til noen som kunne oppfylle konsesjonsvilkårene ( bo- og driveplikt) og fristen for å selge eiendommen ble satt til 1 november i fjor.

Det var siste gang politikerne hadde befatning med saken. Vedtaket politisk var altså strengeste reaksjon på konsesjonsnekt – videresalg av eiendommen. Så på nyåret i år dukker saken opp i postjournal som fiks ferdig og løst. Administrativt er det godkjent en delingssak slik at eiendommen er kommet under konsesjonsgrensen og jord- og skogbruksareal er fradelt og solgt til en annen gardbruker som vil få konsesjon på dette.

En ganske underlig avgjørelse på noe som vel skal være umulig å få til? Det er ikke lagt opp til at en kan dele seg ut av konsesjonsplikt etter at eiendommen er overtatt av nye eiere slik en kan tolke gjeldende konsesjonslov. Når en såpass prinsipiell sak for politikerne kun skal nevnes i en «bisetning», som delegasjonssak i Planutvalget, må vel de også føle er noe underlig praksis ved at vedtaket går fra strengeste mulig til alt i orden uten at politikerne har deltatt?

Men så kan en kanskje finne forklaringen i saks- sammendraget til den første saken om boligeiendommer her?: »Vi ( Gausdal kommune) ønsker ikke å benytte konsesjonsloven for å opprettholde bosettingen». Det er i såfall en spesiell tilnærming hvis det også skal gjelde landbrukseiendommer i en Senterpartistyrt kommune?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts